Balanceringsgroepsmanagement en Portefeuillemanagement

Afgestemd op uw individuele behoeften

Wij bieden een passende oplossing voor uw balanceringsgroep- en portfoliomanagement, afhankelijk van uw wensen - u kunt alleen uw restprofiel via ons op de markt brengen, maar ook het volledige balanceringsgroep management overdragen aan onze handelaars. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw core business en er tegelijkertijd voor zorgen dat alle verplichtingen - zoals het kwartiersmanagement van uw eigen balanceringsgroep - met de grootst mogelijke zorg en marktkennis worden nagekomen. Onze meerwaarde: Voor onze voorspellingen maken wij niet alleen gebruik van beursgegevens van tal van handelsplatforms en weergegevens uit eigen meteorologische analyses. We hebben ook toegang tot live feed-in en feed-out data van duizenden centrales in onze virtuele energiecentrale, en zijn daarmee andere serviceproviders een stap voor op het gebied van voorspellingen.

Weten hoe, voorspellingen en actie

Niet-bindende aanvraag

Ons aanbod voor u

Balanceringsgroepsmanagement: Ondanks strengere eisen in evenwicht blijven

De autoriteiten hebben de afgelopen jaren aanzienlijk hogere eisen gesteld aan het balanceren van het groepsmanagement. Zo wordt de verplichting om balanceringsgroepen tot op het dichtstbijzijnde kwartier te beheren steeds strenger nagestreefd. Dankzij onze toegang tot intraday markten en onze jarenlange kennis als balancerende groepsmanagers, kunnen wij u effectief ontzorgen.

Ons aanbod in een oogopslag Voordelen NEXTRA
Ons aanbod in een oogopslag

  • Op aanvraag nemen wij het volledige balanceringsgroepsmanagement, inclusief het portefeuillerisico, van u over - rekening houdend met alle BRP-vereisten.
  • Wij garanderen ieder kwartaal een nauwkeurig management van uw balanceringsgroepen, conform alle richtlijnen en voorschriften.
  • Bij energie-datamanagement zorgen wij voor correcte in- en uitvoergegevens van uw installaties en bereiden we deze voor op verdere verwerking.
  • Wij zorgen voor de communicatie met de betreffende balanceringsgroepcoördinator - rekening houdend met de verplichte procedures voor gegevensoverdracht.
  • Wij garanderen 24-uurs beschikbaarheid voor de dienstregelingcommunicatie. Indien de TSO een fout meldt in onze dienstregelingsgegevens of die van onze handelspartners, kunnen we onmiddellijk reageren en indien nodig correcties aanbrengen.
  • Wilt u zelf BRP blijven, dan verhandelen wij graag uw restprofiel door reeds verhandelde uren af te vlakken.
Voordelen

Wanneer u uw balanceringsmanagement overdraagt aan ons, ontzorgt dit u niet alleen van activiteiten die geen deel uitmaken van uw eigenlijke core business. We beperken ook de risico's van een onevenwichtige balanceringsgroep: de prijzen op de intradaymarkt variëren namelijk continu. Met onze 24/7 elektriciteitshandel kunnen wij overschotten of tekorten in uw portefeuille tot 5 minuten voor het kwartier van levering compenseren. Op deze manier compenseren we ook op kwartierbasis uw balanceringsgroep, waarmee uw balanceringsrisico's enorm verminderd worden. In het geval van inconsistenties in de dienstregeling, zullen onze ervaren planners het probleem oplossen en rechtstreeks communiceren met de transmissiesysteembeheerders of balanceringscoördinatoren.
NEXTRA

NEXTRA is ons handelsplatform, dat u kunt gebruiken volgens uw behoeften. Wanneer wij uw balanceringsgroepsmanagement overnemen, biedt NEXTRA u een overzicht van de voor u uitgevoerde handelingen als praktisch monitoringinstrument. Blijft u zelf BRP? In dit geval voorziet NEXTRA u van relevante gegevens die u kunt afstemmen met uw eigen gegevens. Bovendien kunt u via NEXTRA uw balanceringsgroep direct in evenwicht brengen en op maat gemaakte prognoses bekijken.

Portefeuillemanagement: nauwkeurige voorspellingen, gerichte bijsturing

Op het gebied van portfoliomanagement handelen we volgens twee belangrijke stappen: ten eerste optimaliseren we uw productie- en verbruiksprognoses door zo veel mogelijk zinvolle gegevens in onze prognose op te nemen. Ten tweede zullen we de volgende dag de voorspelde en geïmplementeerde tijdschema's samenbrengen. Door het op de korte termijn verhandelen van de benodigde of overtollige hoeveelheden elektriciteit op de intradaymarkt, vlakken we op een betrouwbare manier uw balanceringsgroep af. Het resultaat: uw balanceringsrisico's nemen af en uw loyaliteit aan de balansgroep neemt toe.

Ons aanbod in een oogopslag Evenwichtsrisico's verminderen NEXTRA
Ons aanbod in een oogopslag

  • U profiteert van nauwkeurige voorspellingen op basis van zinvolle gegevens - ongeacht of uw belastingprofiel wordt gemeten door automated meter readings (AMR) of voorspeld wordt door middel van een standaard belastingprofiel (SLP).
  • We coördineren de voorspelde en uiteindelijk gerealiseerde tijdschema's in het beheer van de roosters met de verantwoordelijke TSO.
  • Dankzij onze 24/7 trading in elektriciteit en toegang tot intraday handel brengen we uw voorspellende en gerealiseerde schema's samen tot een dynamisch proces - hiermee bespaart u werk en extra balanceringsenergiekosten.
  • Op verzoek kunnen we ook samen met u geïndividualiseerde inkoopstrategieën ontwikkelen.
Evenwichtsrisico's verminderen

Eventuele tekorten of overschotten die het gevolg zijn van uw planning voor de inzet van energie-installaties, compenseren wij met onze handel per kwartier op de EPEX SPOT-energiebeurs. Door het op korte termijn verhandelen van vereiste of overtollige elektriciteitsvolumes op de day-ahead- en intradayveilingen van de elektriciteitsbeurs, middelt Next Kraftwerke uw balanceringsgroep uit- hiermee worden uw balanceringsenergierisico's verminderd en verhogen we de kwaliteit van uw portefeuillebeheer.
NEXTRA

Gebruik ons handelsplatform NEXTRA als een praktisch controlemiddel. Deze software geeft u een overzicht van de handelingen die voor u zijn uitgevoerd. Liever zelf BRP blijven? Via dit platform kunt u direct uw orders plaatsen voor de intraday handel. Daarnaast voorziet NEXTRA u van relevante gegevens en op maat gemaakte prognoses, gebaseerd op uw behoeften.

Feiten en cijfers

190
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Ons handelsteam

Als gecertificeerde elektriciteitshandelaar openen wij de deur naar de day-ahead- en intradaymarkten van de elektriciteitsbeurs, EPEX Spot, maar ook naar de balanceringsenergiemarkt van de transmissienetbeheerders en andere internationale elektriciteitsmarkten. Onze handelaars zijn hier dagelijks actief om u te ondersteunen en uw energiemanagement taken over te nemen. Belangrijk om te weten: wij zijn niet verweven met de structuren van de oude energie-industrie - zo behoudt u uw eigen profiel en strategische onafhankelijkheid bij een samenwerking met ons.

Niet-bindende aanvraag