Noodstroomaggregaten

Voordelen in plaats van kosten van uw noodstroomgenerator

Noodstroomproducenten hebben vaak een onaangeraakte bron van inkomsten: er kan op korte termijn elektriciteit opgewekt worden die gebruikt kan worden om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Als beheerder van een van de grootste virtuele elektriciteitscentrales in Europa bieden wij u de mogelijkheid om met uw noodstroomgenerator elektriciteit te leveren en zo een kostenfactor om te zetten in een extra bron van inkomsten. Dit kan zonder extra inspanningen of investeringskosten.

Vraag nu uw inkomstenberekening aan

Verkoop van reservevermogen uit uw noodaggregaat(en)

De fluctuaties in het elektriciteitsnet nemen toe door het wisselende aanbod van wind- en zonne-energie. Als bijvoorbeeld het huidige elektriciteitsverbruik groter is dan de elektriciteitsproductie, moet dit worden gecompenseerd door capaciteitsreserves - de zogenaamde positieve controle-energie. Uw noodstroomgenerator kan dergelijke vermogensreserves gemakkelijk leveren, mits deze een minimumvermogen van 250 kW heeft en synchroon met de netfrequentie kan draaien.

Reservevermogen Verbinding met de VPP Noodvermogen (mFRR) Veilingen & Prijzen
Reservevermogen

  1. Samen met u analyseren we hoe uw noodaggregaten de hoogste winst kunnen behalen op de markt van de reserve-energie.
  2. Uw aggregaat is verbonden met onze virtuele regeleenheid via de Next Box, waardoor de systeembesturing kan reageren op de TSO-setpoints.
  3. Om actief deel te nemen aan balanceringsmarkten moet uw installatie vooraf gekwalificeerd zijn door de TSO. Wij verzorgen dit proces voor u.
  4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw stroomaggregaat gewaardeerd op de reserve-elektriciteitsmarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding en, in bepaalde gevallen, een activeringsvergoeding.
Verbinding met de VPP

Om de capaciteit van uw aggregaat succesvol te verkopen op de markt van de reserve-energie is een aansluiting op de Virtual Power Plant via de Next Box noodzakelijk. Als de transmissiesysteembeheerder een bepaalde hoeveelheid reservecapaciteit activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch de beste verdeling en plant de systemen in de Next Pool overeenkomstig in.

Next Box: De Next Box is uw link naar de virtuele energiecentrale. De communicatie tussen uw aggregaat en ons besturingssysteem vindt plaats via een beveiligde mobiele verbinding die voldoet aan een wettelijk voorgeschreven eis voor de besturing van een installatie op afstand. Met de Next Box kunt u uw systeem ook volgens een op de prijsgebaseerd schema bedienen, wat extra handelsmogelijkheden biedt.

Besturingssysteem: Alle centrales in de virtuele energiecentrale leveren real-time gegevens aan ons besturingssysteem, zodat we altijd een overzicht hebben van de beschikbare geaggregeerde capaciteit. Bijna alle commando's die door de Virtual Power Plant controller worden uitgevoerd, zijn geautomatiseerd via M2M-communicatie. Er wordt te allen tijde voldaan aan strenge veiligheidsnormen.
Noodvermogen (mFRR)

Als er grote stroomschommelingen zijn wordt het noodvermogen geactiveerd. Net als de aFRR wordt deze geactiveerd door een centraal uitgegeven order. Noodvermogen moet binnen 15 minuten worden geleverd. Dit aanvullende product moet een snelle reactie geven in kritieke situaties, d.w.z. wanneer de mFRR op basis van vooraf bepaalde berekeningen naar verwachting ontoereikend zal zijn.
Veilingen & Prijzen

De primaire, secundaire en tertiaire reserves worden door de Belgische TNB Elia onderhandeld tijdens de veilingen op de markten van de controlereserves. De marktpartijen dienen een eerste bod in op de capaciteitsprijs, dat op basis van oplopende prijs wordt gesorteerd op een lijst van verdiensten. Voor de secundaire en tertiaire reserve nemen succesvolle leveranciers deel aan een tweede veiling en bieden ze een bod op de eenheidsprijs. Als de controlepool vereist is, ontvangen de leveranciers met de laagste prijs eerst de RFx. Hogere biedingen volgen in volgorde. Als er een controlereserve-order wordt geplaatst, ontvangen de secundaire en tertiaire reserve-leveranciers ook de extra eenheidsprijs. Terwijl het FCR en de RRF onderworpen zijn aan een wekelijkse aanbesteding, is de RRFm onderworpen aan een maandelijkse aanbesteding. Bovendien biedt Elia een deel van zijn FCR-macht aan op de regionale markt via regelleistung.net.

Feiten en cijfers

238
M EUR 
Verkoop
4583
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
11,5
TWh (2017) 
Verhandelde energie
5477
 
Geaggregeerde installaties
2009
 
Oprichting
7
 
TSO zones
(Europa)

Alle diensten onder één dak

Next Kraftwerke brengt alle experts samen onder één dak om uw noodstroom met succes op de markt te brengen: onze ingenieurs, technici en onderhandelaars werken nauw samen met ons verkoop- en klantenserviceteam om de best mogelijke resultaten op de elektriciteitsmarkt te garanderen.

Vraag nu uw niet-bindende inkomensberekening aan

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op over de offerte voor uw noodaggregaat(en). U kunt ons ook direct bellen via ons telefoonnummer: +32 (0) 2 342 02 68