Waterkracht

Word onderdeel van onze virtuele energiecentrale

Wij geven u de optimale marketing voor uw waterkrachtcentrale. Als u eigenaar bent van een waterkrachtcentrale en u de efficiëntie en inkomsten van uw installatie een duwtje in de rug wilt geven, dan kan Next Kraftwerke u helpen. Onze virtuele energiecentrale verbindt duizenden eenheden die stroom produceren en verbruiken over heel Europa. Met onze centrale verhandelen we elektriciteit op basis van nauwkeurige voorspellingen en een krachtige gegevensverwerking – met een marktopbrengst die boven het gemiddelde ligt.

Uw mogelijkheden voor betere inkomsten

Vraag nu uw vrijblijvende inkomensberekening aan

Uw waterkracht optimaal verkopen

Uw waterkrachtcentrale voorbereiden om aangesloten te worden op onze virtuele energiecentrale is heel eenvoudig. U contacteert ons telefonisch of via ons contactformulier en bezorgt ons de belangrijkste gegevens van uw waterkrachtinstallatie. Op basis van uw gegevens stellen wij een vrijblijvende berekening op van de inkomsten. Als de berekening aan uw verwachtingen voldoet, ondertekenen we een contract en sluiten we uw waterkrachtcentrale aan op de virtuele energiecentrale, zodat we met de verkoop van uw stroom op de energiemarkten kunnen beginnen.

Overzicht Aansluiting op het besturingssysteem Nauwkeurige voorspelling en verhandeling Uw inkomsten
Overzicht

  1. Om uw installatie aan te sluiten op het besturingssysteem van onze virtuele energiecentrale, gebruiken we onze eigen besturingsinterface, de Next Box, of de bestaande protocolinterface van uw waterkrachtcentrale. Hierbij wordt de stroomlevering van uw installatie aan het net op geen enkel moment beïnvloed. 
  2. We verhandelen de door u opgewekte stroom op de EEX- en EPEX Spot-energiebeurzen. 
  3. U ontvangt van ons de opbrengst van handel op de energiebeurs, de SDE+ subsidie en de opbrengst van de verkoop van uw GvO's.
Aansluiting op het besturingssysteem

Om uw eenheid in onze virtuele energiecentrale te integreren, brengen we een mobiele dataverbinding tot stand. We maken hiervoor gebruik van een betrouwbare en gecertificeerde infrastructuur voor mobiele gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP.
Nauwkeurige voorspelling en verhandeling

Onze analisten en handelaars verkopen het door u gegenereerde vermogen op de internationale energiebeurzen. De gegevens van uw waterkrachtcentrale zijn van onschatbare waarde hiervoor. Met de realtime datastroom van alle centrales in het netwerk, kan ons team nauwkeurige analyses en voorspellingen maken. In combinatie met de voorspellingen van onze eigen meteoroloog verfijnen onze handelsexperts deze prognoses en verhandelen ze duurzame elektriciteit tegen een hogere opbrengst. Het resultaat is niet alleen een hoger winstaandeel voor u, maar ook een bredere en versterkte positie van hernieuwbare energie op de markt.
Uw inkomsten

Uw inkomsten zijn afkomstig van drie bronnen. Ten eerste ontvangt u de SDE+ subsidie, ten tweede krijgt u de opbrengsten uit de elektriciteitsmarkt, en ten derde garanderen we de aankoop van uw Garanties van Oorsprong (GvO). Dankzij dit businessmodel kunt u op elk moment rekenen op inkomsten die hoger liggen dan het marktgemiddelde.

Regelvermogen

Zonne-, wind- en waterenergiecentrales produceren verschillende hoeveelheden elektriciteit, afhankelijk van de weersomstandigheden, wat resulteert in fluctuaties van de netfrequentie. Om deze schommelingen te compenseren, hebben de transmissienetbeheerders (TSO) een controlereserve nodig - iets wat u met uw waterkrachtcentrale kunt leveren. Kern- en kolencentrales kunnen hun vermogen niet snel aanpassen bij deze wisselende vraag. Hetzelfde geldt voor wind- en zonne-installaties, die afhankelijk zijn van het weer, Echter, uw waterkrachtcentrale kan zich snel aanpassen door additionele opwekking van elektriciteit. Deze flexibiliteit is een waardevolle troef in de markt van de balanceringsenergie.

Overzicht Aansluiten FCR Regelvermogen (aFRR) Reservevermogen (mFRR) Noodvermogen (mFRR) Veilingen & Prijzen
Overzicht

  1. Wij analyseren samen met u op welke reservemarkt uw waterkrachtinstallatie de hoogste waarde heeft.
  2. Wij verbinden uw installatie met onze virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, waarmee ons besturingssysteem de installatie kan sturen om te reageren op de setpoints van de TSO.
  3. Om deel te nemen aan de balanceringsmarkten moet uw installatie vooraf gekwalificeerd zijn door de TSO, een proces dat wij voor u verzorgen.
  4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw waterkrachtinstallatie ingezet op de balanceringsreservemarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding. In sommige gevallen is er ook sprake van een activeringsvergoeding.

Aansluiten

Om stroom van uw waterkrachtcentrale in te zetten op de reservemarkten is een aansluiting op de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box noodzakelijk. Wanneer de TSO een bepaalde hoeveelheid reservevermogen activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch het optimale operationele schema, en verzendt hiervoor de nodige informatie naar de installaties in de Next Pool.

Next Box: De Next Box koppelt uw installatie aan de Virtual Power Plant. De communicatie van uw installatie met ons besturingssysteem wordt door ons opgezet, via een beveiligde verbinding met het mobiele Virtual Private Network (VPN). Wij gebruiken deze interface voor bidirectionele gegevensuitwisseling, alsmede voor het indienen van controleopdrachten waarmee reservevermogen vanuit uw eenheid wordt geleverd.

Besturingssysteem: De installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem en geven ons hiermee een overzicht van de beschikbare geaggregeerde capaciteit. Het besturingssysteem levert voornamelijk geautomatiseerde commando's waarbij gebruik gemaakt wordt van M2M-communicatie. Wij garanderen ten alle tijden de strengste veiligheidsnormen.
FCR

Het primair reservevermogen heeft een activeringstijd van maximaal 30 seconden. Om een snelle activatie te bereiken, controleren we de netfrequentie in uw bedrijf constant met de Next Box. Als de netfrequentie in een bepaald spectrum daalt of stijgt, zullen wij respectievelijk uw eenheid versnellen of vertragen.

In het prekwalificatieproces voor het primair reservevermogen voeren wij een gesimuleerde reserve-aanvraag uit. Hierbij meten wij de hoeveelheid reservevermogen die uw installatie kan opwekken in een vooraf gedefinieerde tijdscyclus. Vervolgens nemen we deze hoeveelheid stroom als basis voor de berekening van uw reservemarktopbrengsten voor het primair reservevermogen, welke u zult ontvangen van de TSO (TenneT).
Regelvermogen (aFRR)

aFRR is de op één na snelste levering van reservevermogen en kan worden geleverd in de vorm van een positieve aFRR (voeding aan het net) of in de vorm van een negatieve aFRR (door het verbruiken of afnemen van energie uit het net). Aangesloten eenheden moeten binnen 30 seconden na activering reageren met een merkbare verandering in hun stroomproductie. Om de gevraagde aFRR snel genoeg te leveren, moet elk apparaat in staat zijn om het vermogen met 7 procent per minuut te verhogen of verlagen. Het volledige vermogen van de installatie moet na ongeveer 15 minuten bereikt kunnen worden.

Voor de levering van een aFFR is reeds een capaciteitsprijs betaald; indien nodig zal hier een energieprijs bij worden opgeteld. De hoogte van deze prijzen wordt bepaald door de opbrengst van veilingen en de rangorde naar energieprijs op de reservemarkt.
Reservevermogen (mFRR)

Het volgens een planning geactiveerde reservevermogen is de traagste en meest eenvoudige vorm van reservevermogen, bestaande uit alleen positieve mFRR. Installaties die reservevermogen leveren worden geactiveerd volgens een vast schema. Net als bij de aFRR wordt bij een mFRR zowel een prestatieprijs voor de voorziening, als een energieprijs voor de oproep betaald. Welke installaties een activeringsbevel krijgen wordt bepaald aan de hand van een combinatie van leveringscapaciteit en vraagprijs.
Noodvermogen (mFRR)

Als er grote stroomschommelingen zijn wordt het noodvermogen geactiveerd. Net als de aFRR wordt deze geactiveerd door een centraal uitgegeven order. Noodvermogen moet binnen 15 minuten worden geleverd. Dit aanvullende product moet een snelle reactie geven in kritieke situaties, d.w.z. wanneer de mFRR op basis van vooraf bepaalde berekeningen naar verwachting ontoereikend zal zijn.
Veilingen & Prijzen

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse reservestroommarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen.

Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van de hoogte van hun tarieven. Als er balanceringsreserves nodig zijn, beloont de TSO eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. TenneT betaalt extra werktarieven voor de aanbieders van aFRR en mFRR bij oproep.

Feiten en cijfers

190
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Alle diensten onder één dak

Alle afdelingen die een belangrijke rol spelen om uw waterkrachtenergie met succes op de markt te brengen, zijn samengebracht op één plek – namelijk bij Next Kraftwerke. Onze ingenieurs, traders en technici staan samen met ons sales- en klantenserviceteam voor u klaar om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren.

Vraag nu uw vrijblijvende inkomensberekening aan