Databeveiliging: Privacybeleid voor website-exploitanten volgens AVG

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

E365pool B.V.
Hooghiemstraplein 136
3514 AZ Utrecht
Nederland

Tel .: +31 (85) 0090590
E-mail: info@next-kraftwerke.nl
Website: www.next-kraftwerke.nl

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:

Franz Josef Kemnade
Lichtstr. 43 g
50825 Keulen
Duitsland
Tel .: +49 (0) 221 820085-898
E-mail: datenschutz@next-kraftwerke.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en services te bieden.

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 par. 1 lit. een algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6, lid 1 verlicht. b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is onderworpen, artikel 6, lid 1 lit. c AVG als juridische basis. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lit. d AVG als juridische basis. Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, artikel 6 par. 1 lit. f AVG als juridische basis voor verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd. Bovendien kan dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

IV Verstrekking van de website

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt onze webserver automatisch gegevens van het computersysteem van de aanroepende computer en slaat deze op in veilige logbestanden.

Deze gegevens zijn:

IP-adres
Datum en tijd
Websites die via het computersysteem op onze homepage toegankelijk zijn
GA-beschrijving
besturingssysteem

Deze gegevens worden door ons opgeslagen gedurende de periode van 14 dagen na het bezoeken van onze website.

2. Rechtsgrondslag en doel van gegevensverwerking

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 par. 1 lit. f AVG. Het verzamelen en opslaan van de gegevens vindt plaats om de levering van de website aan de computer van de gebruiker te technisch te maken en om de functionaliteit van de website en de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. Deze doeleinden vormen het rechtmatige belang waarmee de verwerking van de gegevens door ons wettig is.

3. Ontvanger en verzending van de gegevens

De gegevens worden alleen door onszelf verwerkt en niet doorgegeven aan andere ontvangers of aan een derde land.

4. Duur van opslag

De gegevens die zijn opgeslagen in de logbestanden worden 14 dagen na de verzameling door ons verwijderd.

5. Recht van verzet

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is van het grootste belang voor de werking van de website en de IT-beveiligingssystemen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons in overeenstemming met artikel 21 GDPR. Naar ons oordeel is er echter geen inconsistentie met de verwerking wanneer u onze website bezoekt, aangezien de voorgestelde verwerkingsdoeleinden dwingende redenen zijn voor de verwerking. U kunt de verwerking echter vermijden door onze website niet te bezoeken.

6. Uw rechten

U hebt het recht om informatie te vragen over de verwerking van gegevens volgens artikel 15 AVG.
Zij kunnen de correctie van de gegevens eisen in overeenstemming met artikel 16 GDPR.
Zij kunnen de verwijdering van de gegevens eisen in overeenstemming met artikel 17 AVG.
In overeenstemming met artikel 18 AVG, kunt u de verwerking van de gegevens door ons beperken en in dat geval een verzoek tot kennisgeving indienen overeenkomstig artikel 19 AVG.
In overeenstemming met artikel 21 AVG kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens.
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van gegevens met een regelgevende instantie.

Zie hier voor informatie over uw rechten.

V. Gebruik van het contactformulier

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact.

Als een gebruiker deze mogelijkheid realiseert, wordt de volgende informatie verzameld en opgeslagen:

 • Persoonlijke contactgegevens (naam, postcode, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Geïnstalleerde capaciteit van bestaande stroomopwekking, verbruik of opslagfaciliteit
 • Voorkeur voor de gewenste service (direct marketing van elektriciteit, controle energiemarketing, consulting, etc.)
 • Indien nodig, Persoonlijk bericht
 • Type ingediend formulier
 • Datum en tijdstip van verzending

Alle gegevens worden verwerkt om een e-mail naar de voor u verantwoordelijke medewerker te genereren en om deze in de normale bedrijfsvoering te gebruiken.

2. Rechtsgrondslag en doel van gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van het contactformulier is artikel 6 par. 1 lit. f AVG. Als de totstandkoming van contact met ons een zakelijke relatie met ons begint, is een aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 par. 1 lit. b AVG. De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld om de e-mail te maken en deze in de normale bedrijfsvoering te gebruiken. Dit omvat ook het vereiste legitieme belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG over de verwerking van deze gegevens.

3. Ontvanger en verzending van de gegevens

De gegevens worden alleen door onszelf verwerkt en niet doorgegeven aan andere ontvangers of aan een derde land.

4. Duur van opslag

De e-mail die uit de gegevens wordt gegenereerd, vertegenwoordigt een zakelijke brief en wordt gearchiveerd nadat het gesprek is beëindigd, net als alle andere zakelijke brieven.

5. Recht van verzet

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons om redenen die voortkomen uit hun specifieke situatie. In een dergelijk geval zullen we de gegevens niet langer gebruiken voor een gesprek en kan het gesprek niet doorgaan.

6. Uw rechten

U hebt het recht om informatie te vragen over de verwerking van gegevens volgens artikel 15 AVG.
Zij kunnen de correctie van de gegevens eisen in overeenstemming met artikel 16 GDPR.
Zij kunnen de verwijdering van de gegevens eisen in overeenstemming met artikel 17 AVG.
In overeenstemming met artikel 18 AVG, kunt u de verwerking van de gegevens door ons beperken en in dat geval een verzoek tot kennisgeving indienen overeenkomstig artikel 19 AVG.
In overeenstemming met artikel 21 AVG kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens.
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van gegevens met een regelgevende instantie.

Zie hier voor informatie over uw rechten.

VI. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend. We gebruiken momenteel alleen sessiecookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Omdat sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde. In het onderstaande overzicht kunt u de sessiecookies zien die momenteel door ons worden gebruikt en de gegevens die door hen zijn verzameld en opgeslagen:

Cookie

Gebruik

Verhoogde gegevenscategorieën

PHPSESSID

Met behulp van deze cookie worden de voorkeursinstellingen van de gebruiker opgeslagen om ze onmiddellijk weer beschikbaar te kunnen maken wanneer ze de site opnieuw bezoeken. Het dient ook om het invullen van formulieren te vergemakkelijken.


Taalinstellingen of andere standaardinstellingen, evenals veldinformatie voor invoerformulieren


2. Rechtsgrondslag en doel van gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van sessiecookies is artikel 6, lid 1, aangestoken. f AVG. Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde. Deze doeleinden vormen het rechtmatige belang waarmee de verwerking van de gegevens door ons wettig is.

3. Ontvanger en verzending van de gegevens

De gegevens worden alleen door onszelf verwerkt en niet doorgegeven aan andere ontvangers of aan een derde land.

4. Duur van opslag

De door ons gebruikte sessiecookies worden na afloop van de browsersessie verwijderd, zodat de gegevens die door de sessiecookies worden verzameld, worden verwijderd.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze zijde verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

6. Uw rechten

U hebt het recht om informatie te vragen over de verwerking van gegevens volgens artikel 15 AVG.
Zij kunnen de correctie van de gegevens eisen in overeenstemming met artikel 16 GDPR.
Zij kunnen de verwijdering van de gegevens eisen in overeenstemming met artikel 17 AVG.
In overeenstemming met artikel 18 AVG, kunt u de verwerking van de gegevens door ons beperken en in dat geval een verzoek tot kennisgeving indienen overeenkomstig artikel 19 AVG.
In overeenstemming met artikel 21 AVG kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens.
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van gegevens met een regelgevende instantie.

Zie hier voor informatie over uw rechten.

VII. Webanalyseservices

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Onze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de code-extensie "_anonymizeIp()", die anonimisering van het IP-adres door het in te korten verzekert en directe persoonlijke verwijzingen uitsluit. In de regel wordt uw IP-adres door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google kan deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de overdracht van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de gratis plug-in hieronder voorkomen:


Als alternatief voor de browserplug-in of bij het gebruik van browsers op mobiele apparaten kunt u via de volgende link een opt-out-cookie instellen die voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt op deze website (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies verwijdert in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

VIII. Tools en Diversen

Deze site maakt gebruik van weblettertypen van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") voor een consistente weergave. Wanneer een pagina wordt opgeroepen, laadt de browser de vereiste webblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen weer te geven zoals bedoeld.

Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt het standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

IX. Uw rechten als gegevenssubject

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten aan de verantwoordelijke persoon:

1. Recht op informatie

U kunt ons vragen te bevestigen of uw persoonlijke gegevens door ons zullen worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie bij ons opvragen:

 1. de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken;
 2. de categorieën van door ons verwerkte persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie wij persoonlijke informatie over u hebben verstrekt of nog steeds verstrekken;
 4. de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;

2. Het recht op correctie

U heeft jegens ons recht op verbetering en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. We zullen de correctie onmiddellijk doorvoeren.

3. Recht op verjaring van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 1. indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking door ons onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking ervan, maar voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of
 4. als u overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als de beperking op de verwerking is beperkt conform de bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt ons vragen om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen en wij zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U trekt uw toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd, in op grond van art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 AVG.
 4. De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten die op ons van toepassing zijn.
 6. De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Indien wij de persoonsgegevens van u openbaar hebben gemaakt en wij op grond van art. 17 lid 1 AVG verplicht zijn deze te wissen, zullen wij passende maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

 1. Het recht op annulering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
 2. de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
 3. een wettelijke verplichting na te komen die vereist is voor verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan ons opgedragen openbaar gezag te vervullen;
 4. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het AVG;
 5. voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van het AVG, voor zover de onder a) genoemde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of
 6. rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Indien u uw recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons hebt uitgeoefend, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben hebben, hebben verstrekt, van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6. Recht van bezwaar

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG kunt u zich te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzetten om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Wij zullen de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben dan niet meer verwerken, tenzij,

a) er voor de verwerking dwingende redenen zijn die voor bescherming in aanmerking komen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden en deze bewijzen, of
b) de verwerking dient om vorderingen in rechte in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens over u voor dergelijke reclame.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

7. Het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u woont of waar een vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het AVG. De toezichthouder waarbij de klacht is ingediend, informeert u als klager over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van beroep op grond van artikel 78 AVG.