The power of many
Klantenportaal
Different products and services of the Next Kraftwerke Virtual Power Plant.
Monitor mit Netzfrequenz

Een virtuele energiecentrale is een digitale zwerm van gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten van hernieuwbare energiebronnen - zoals biogas-, WKK-, wind-, zonne- en waterkrachtcentrales - en andere gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten. Deze vereniging heeft tot doel elektriciteit gezamenlijk op de markt te brengen en de verantwoordelijkheid voor het net op zich te nemen, bijvoorbeeld door kortetermijnreserves voor de netbeheerders te leveren. Elektriciteitsverbruikers maken ook deel uit van onze virtuele elektriciteitscentrale Next Pool: zij profiteren van variabele elektriciteitstarieven en dragen bij tot de stabiliteit van het elektriciteitssysteem door hun elektriciteitsverbruik in de tijd te verschuiven.

De Next Pool komt tot stand door de digitale, regeltechnologische netwerking van alle deelnemende elektriciteitsproducenten en -verbruikers. De installatie van nieuwe afstandsbedieningseenheden of het gebruik van bestaande IT-infrastructuur (dataloggers voor PV-omvormers, energiebeheersystemen voor elektriciteitsverbruikers) maken de uitwisseling van gegevens tussen de in een netwerk opgenomen eenheden en het centrale controlesysteem mogelijk. Het Next Pool-regelsysteem leest vervolgens de actuele bedrijfsgegevens van de afzonderlijke eenheden uit. Dit leidt bijvoorbeeld tot betere prognoses van het elektriciteitsverbruik of de elektriciteitsproductie van de eenheden en maakt op zijn beurt een veel nauwkeurigere handel in elektriciteitshoeveelheden mogelijk. Het regelsysteem voert echter ook via schakelcommando's het op- en afregelen van de netwerkcentrales uit, bijvoorbeeld om de netbeheerders op korte termijn van reserves te voorzien of om gunstige prijzen van de elektriciteitsbeurs automatisch door te geven aan de elektriciteitsverbruikers.

De vorming van netwerken van duurzame energiebronnen, andere kleinere, gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten en elektriciteitsverbruikers maakt het enerzijds mogelijk betere voorspellingen te doen over het gedrag van alle actoren. Eenvoudig gezegd: een virtuele elektriciteitscentrale verbetert de prognoses van de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik. Dit leidt op zijn beurt - in combinatie met een slimme handel in de voorspelde hoeveelheden elektriciteit op de kortetermijnmarkten voor elektriciteit - tot een veilige werking van het net, aangezien er minder schommelingen in het elektriciteitssysteem terechtkomen. Anderzijds schakelt het besturingssysteem van de virtuele elektriciteitscentrale flexibele eenheden op of af - afhankelijk van de vraag in de elektriciteitsnetten of op de elektriciteitsmarkten. Een wolk trekt over het zonnepark? We voeren de elektriciteitsproductie van onze bio-energiecentrales op. Waait er meer wind dan verwacht? Flexibele elektriciteitsverbruikers verhogen hun verbruik en profiteren van de goedkope windenergie. Een netbeheerder reserves op korte termijn nodig heeft om de netfrequentie te stabiliseren? Onze zwerm zorgt voor het nodige tegenwicht. Dit alles maakt de werking van het net veiliger. Het resultaat: hernieuwbare energiebronnen kunnen sneller worden uitgebreid en conventionele elektriciteitscentrales kunnen sneller worden gesloten.

Ook in de toekomst zal er altijd elektriciteit uit het stopcontact komen wanneer u die nodig hebt - zelfs als er steeds meer hernieuwbare energiebronnen bijkomen. En misschien kunt u zelf ook financieel voordeel halen uit onze virtuele energiecentrale. Hoe dit werkt, kunt u lezen in onze volgende vraag.

U kunt zich aansluiten bij de Next Pool:

  • Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen met een geïnstalleerd vermogen van ten minste 100 kW
  • Exploitanten van noodgeneratoren en WKK-installaties met een geïnstalleerd vermogen van ten minste 100 kW
  • Elektriciteitsverbruikers met een jaarverbruik van ten minste 100.000 kWh die een deel van hun elektriciteitsverbruik kunnen uitstellen (d.w.z. elektriciteit vroeger of later verbruiken dan oorspronkelijk gepland)
  • andere actoren op de elektriciteitsmarkt die over flexibiliteit beschikken - zoals batterijen

Conventionele grootschalige elektriciteitscentrales, zoals kerncentrales of kolencentrales. Ze passen niet in onze virtuele krachtcentrale. Ze zijn te groot, te vuil en niet duurzaam.

Wij werken aan de integratie van elektriciteitsproducenten <100 kW en elektriciteitsverbruikers met een jaarlijks verbruik <100.000 kWh. Wij zullen hun flexibiliteit in de toekomst nodig hebben als de fluctuerende energiebronnen zonne- en windenergie zich even sterk blijven uitbreiden als tot dusver het geval is geweest, wat wij hopen en verwachten. Vandaag de dag zijn er echter nog steeds technologische en wettelijke belemmeringen voor de integratie van deze twee potentiële klantengroepen. Geef ons alsjeblieft wat meer tijd...

 

De kosten voor integratie in de virtuele elektriciteitscentrale zijn sterk afhankelijk van de gebruikte technologie en de doelmarkt. De netwerkkosten - en dus de kosten om de markt te betreden - liggen meestal in het lage drie- tot viercijferige segment.