Energieopslag

Maak van uw energieopslag een bron van inkomsten

Systemen voor energieopslag, bijvoorbeeld batterijen, spelen een steeds belangrijkere rol in het energiesysteem. Batterijen vervangen bijvoorbeeld interne verbrandingsmotoren als aandrijfbron of vangen piekbelastingen op waarmee de kosten van elektriciteit verlaagd worden. Met batterijen kunt u echter niet alleen geld besparen, u kunt er ook geld mee verdienen. Door regelvermogen voor het elektriciteitsnet te leveren, kunt u extra inkomsten genereren – zonder grote inspanningen of investeringskosten.

Maak winst met uw energieopslag

Uw batterijen kunnen helpen het stroomnet te stabiliseren

Door uw batterij aan te sluiten op onze virtuele energiecentrale, kunt u makkelijk en transparant winst maken met uw energieopslag. Als u telefonisch of via het contactformulier de belangrijkste gegevens van uw installatie communiceert, krijgt u van ons een vrijblijvende offerte op basis van de belangrijkste gegevens van uw opslagsysteem. Bent u overtuigd door ons aanbod? Dan ondertekenen we samen een contract en voegen we uw batterij toe aan onze virtuele energiecentrale. Vervolgens kunnen we het regelvermogen van uw batterij verkopen op de energiemarkt, waardoor u extra inkomsten ontvangt.

Overzicht Aansluiten FCR Regelvermogen (aFRR) Reservevermogen (mFRR) Noodvermogen (mFRR) Veilingen & Prijzen
Overzicht

  1. Wij analyseren samen met u op welke reservemarkt uw biogasinstallatie de hoogste waarde heeft.
  2. Wij verbinden uw installatie met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, zodat ons besturingssysteem de installatie kan sturen om te reageren op de setpoints van de TSO.
  3. Om deel te nemen aan de balanceringsmarkten moet uw installatie een prekwalificatie van de TSO krijgen. Wij verzorgen dit proces voor u.
  4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw biogasinstallatie gevaloriseerd op de reservemarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding. In sommige gevallen is er ook sprake van een activeringsvergoeding.

Aansluiten

Om uw biogasstroom te valoriseren op de reservemarkten is een aansluiting op de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box noodzakelijk. Wanneer de TSO een bepaalde hoeveelheid reservevermogen activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch het optimale operationele schema en verzendt hiervoor de nodige informatie naar de installaties in de Next Pool.

Next Box: De Next Box koppelt uw installatie aan de Virtual Power plant. De communicatie van uw installatie met ons besturingssysteem wordt door ons opgezet via een beveiligde verbinding met het mobiele Virtual Private Network (VPN). Wij gebruiken deze interface voor bidirectionele gegevensuitwisseling alsmede voor het indienen van controleopdrachten waarmee reservevermogen vanuit uw eenheid wordt geleverd.

Besturingssysteem: De installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem, waardoor we een overzicht hebben van de beschikbare geaggregeerde capaciteit. Het besturingssysteem levert voornamelijk geautomatiseerde commando's waarbij gebruik gemaakt wordt van M2M-communicatie. Wij garanderen ten alle tijden de strengste veiligheidsnormen.
FCR

Het primair reservevermogen heeft een activeringstijd van maximaal 30 seconden. Om een snelle activatie te bereiken, controleren we de netfrequentie in uw bedrijf constant met de Next Box. Als de netfrequentie in een bepaald spectrum daalt of stijgt, zullen wij respectievelijk uw eenheid versnellen of vertragen.

Tijdens het prekwalificatieproces voor het primair reservevermogen voeren wij een gesimuleerde reserve-aanvraag uit. Hierbij meten wij de hoeveelheid balanceringsenergie die uw installatie kan opwekken in een vooraf gedefinieerde tijdscyclus. Vervolgens nemen we deze hoeveelheid stroom als basis voor de berekening van de opbrengsten uit energielevering voor het primair reservevermogen, welke u zult ontvangen van de TSO (TenneT).
Regelvermogen (aFRR)

aFRR is de op één na snelste levering van balanceringsenergie en kan worden geleverd in de vorm van een positieve aFRR (voeding aan het net) of in de vorm van een negatieve aFRR (door het verbruiken of afnemen van energie uit het net). Aangesloten eenheden moeten binnen 30 seconden na activering reageren met een merkbare verandering in hun stroomproductie. Om de gevraagde aFRR snel genoeg te leveren, moet elk apparaat in staat zijn om het vermogen met 7 procent per minuut te verhogen of verlagen. Het volledige vermogen van de installatie moet na ongeveer 15 minuten bereikt kunnen worden.

Voor de levering van aFRR is reeds een capaciteitsprijs betaald; indien nodig zal hier een energieprijs bij worden opgeteld. De hoogte van deze prijzen wordt bepaald door de opbrengst van veilingen en de rangorde naar energieprijs op de reservemarkt.
Reservevermogen (mFRR)

Het volgens een planning geactiveerde reservevermogen is de traagste en meest eenvoudige vorm van balanceringsenergie, bestaande uit alleen positieve mFRR. Installaties die reservevermogen leveren worden geactiveerd volgens een vast schema. Net als bij aFRR wordt bij mFRR zowel een prestatieprijs voor de beschikbaarheid als een energieprijs per oproep betaald. Welke installaties een activeringsbevel krijgen wordt bepaald aan de hand van een combinatie van leveringscapaciteit en vraagprijs.
Noodvermogen (mFRR)

Als er grote stroomschommelingen zijn wordt het noodvermogen geactiveerd. Net als aFRR wordt deze geactiveerd door een centraal uitgegeven order. Noodvermogen moet binnen 15 minuten worden geleverd. Dit aanvullende product moet een snelle reactie geven in kritieke situaties, d.w.z. wanneer mFRR op basis van voorspellende berekeningen naar verwachting ontoereikend zal zijn.
Veilingen & Prijzen

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse balanceringsenergiemarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst, gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen.

Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van hun tarieven. Als er balanceringsenergie nodig is, beloont de TSO eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. Bij een afroep van aFRR of mFRR betaalt TenneT extra werktarieven voor de aanbieders van balanceringsenergie.

Feiten en cijfers

190
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Alle diensten onder één dak

Voor Next Kraftwerke is deskundig en persoonlijk contact met u het allerbelangrijkste. We brengen alle experts samen om de elektriciteit uit uw energieopslag met succes te verhandelen. Samen met ons sales- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en handelaars ervoor dat er rekening gehouden wordt met uw wensen om de verkoop een succes te maken.

Vraag nu uw vrijblijvende inkomstenberekening aan