The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Trader von Next Kraftwerke kümmert sich um Ihr Bilanzgruppenmanagement oder Portfoliomanagement.

Balancerings­groeps­management en Portefeuille­management
Afgestemd op uw individuele behoeften

Met onze in-house elektriciteitshandel en onze jarenlange ervaring als balanceringsgroepbeheerder bieden wij u passende oplossingen voor uw balanceringsgroepbeheer en portefeuillebeheer - van de marketing van uw restprofiel tot het volledige balanceringsgroepbeheer.

Diverse gegevens voor betere prognoses

Wij bieden een passende oplossing voor uw balanceringsgroep- en portfoliomanagement, afhankelijk van uw wensen - u kunt alleen uw restprofiel via ons op de markt brengen, maar ook het volledige balanceringsgroep management overdragen aan onze handelaars. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw core business en er tegelijkertijd voor zorgen dat alle verplichtingen - zoals het kwartiersmanagement van uw eigen balanceringsgroep - met de grootst mogelijke zorg en marktkennis worden nagekomen. Onze meerwaarde: Voor onze voorspellingen maken wij niet alleen gebruik van beursgegevens van tal van handelsplatforms en weergegevens uit eigen meteorologische analyses. We hebben ook toegang tot live feed-in en feed-out data van duizenden centrales in onze virtuele energiecentrale, en zijn daarmee andere serviceproviders een stap voor op het gebied van voorspellingen.

1. Know

Onze datapool wordt gevoed vanuit verschillende bronnen en onafgebroken groeit.

2. Predict

Op basis van deze gegevens en onze jarenlange ervaring in de elektriciteitshandel maken onze traders nauwkeurige prognoses.

3. Act

Onze traders compenseren tot 5 min voor het kwartier van levering een over- of onderlevering van uw portefeuille.

Bild eines Stromhändlers bei Next Kraftwerke

Balanceringsgroepsmanagement
Ondanks strengere eisen in evenwicht blijven

De autoriteiten hebben de afgelopen jaren aanzienlijk hogere eisen gesteld aan het balanceren van het groepsmanagement. Zo wordt de verplichting om balanceringsgroepen tot op het dichtstbijzijnde kwartier te beheren steeds strenger nagestreefd. Dankzij onze toegang tot intraday markten en onze jarenlange kennis als balancerende groepsmanagers, kunnen wij u effectief ontzorgen.

Compleet pakket: Indien u dat wenst, kunnen wij het volledige beheer van uw balansgroep overnemen, inclusief het portefeuillerisico - rekening houdend met alle BRP-eisen.

Gegarandeerde prestaties: Wij garanderen een nauwkeurig driemaandelijks beheer van uw balansgroepen, met inachtneming van alle richtlijnen en voorschriften.

Veiligheid: Bij het beheer van energiegegevens zorgen wij voor correcte invoer- en uitvoergegevens voor uw installaties en maken wij deze gereed voor verdere verwerking.

Communicatie: Wij zorgen voor communicatie met de respectieve coördinator van de balanceringsgroep - rekening houdend met de voorgeschreven procedures voor gegevensoverdracht.

Bereidheid: Wij garanderen 24 uur per dag beschikbaarheid voor communicatie over de planning. Als de TSO een fout meldt in onze dienstregelingsgegevens of die van onze handelspartners, kunnen wij onmiddellijk reageren en indien nodig correcties aanbrengen.

Wanneer u uw balanceringsmanagement overdraagt aan ons, ontzorgt dit u niet alleen van activiteiten die geen deel uitmaken van uw eigenlijke core business. We beperken ook de risico's van een onevenwichtige balanceringsgroep: de prijzen op de intradaymarkt variëren namelijk continu. Met onze 24/7 elektriciteitshandel kunnen wij overschotten of tekorten in uw portefeuille tot 5 minuten voor het kwartier van levering compenseren. Op deze manier compenseren we ook op kwartierbasis uw balanceringsgroep, waarmee uw balanceringsrisico's enorm verminderd worden. In het geval van inconsistenties in de dienstregeling, zullen onze ervaren planners het probleem oplossen en rechtstreeks communiceren met de transmissiesysteembeheerders of balanceringscoördinatoren.

Portefeuillemanagement
Nauwkeurige voorspellingen, gerichte bijsturing

Op het gebied van portfoliomanagement handelen we volgens twee belangrijke stappen: ten eerste optimaliseren we uw productie- en verbruiksprognoses door zo veel mogelijk zinvolle gegevens in onze prognose op te nemen. Ten tweede zullen we de volgende dag de voorspelde en geïmplementeerde tijdschema's samenbrengen. Door het op de korte termijn verhandelen van de benodigde of overtollige hoeveelheden elektriciteit op de intradaymarkt, vlakken we op een betrouwbare manier uw balanceringsgroep af. Het resultaat: uw balanceringsrisico's nemen af en uw loyaliteit aan de balansgroep neemt toe.

Nauwkeurigheid: U profiteert van nauwkeurige voorspellingen op basis van zinvolle gegevens - ongeacht of uw belastingsprofiel wordt gemeten door automatische meteruitlezing (AMR) of voorspeld met behulp van standaard belastingsprofiel (SLP).

Coördinatie met TSO: Wij coördineren de voorspelde en uiteindelijk uitgevoerde dienstregelingen in het netwerkbeheer met de verantwoordelijke TSO.

Evenwicht op korte termijn: Met onze 24/7 elektriciteitshandel en toegang tot intradayhandel combineren wij uw voorspelde en gerealiseerde schema's in een dynamisch proces - waardoor u werk en extra kosten voor het balanceren van energie bespaart.

Individueel maatwerk: Indien u dat wenst, kunnen wij samen met u ook individuele aankoopstrategieën ontwikkelen.

Eventuele tekorten of overschotten die het gevolg zijn van uw planning voor de inzet van energie-installaties, compenseren wij met onze handel per kwartier op de EPEX SPOT-energiebeurs. Door het op korte termijn verhandelen van vereiste of overtollige elektriciteitsvolumes op de day-ahead- en intradayveilingen van de elektriciteitsbeurs, middelt Next Kraftwerke uw balanceringsgroep uit- hiermee worden uw balanceringsenergierisico's verminderd en verhogen we de kwaliteit van uw portefeuillebeheer.

NEXTRA ist das Tradingportal für den Stromhandel und ein einfacheres Portfoliomanagement.

NEXTRA
Het handelsportaal

NEXTRA is ons handelsplatform dat u geheel naar eigen behoefte kunt gebruiken. Als wij het beheer van uw balansgroep overnemen, krijgt u van NEXTRA een overzicht van de voor u uitgevoerde activiteiten, als praktisch controle-instrument. Je blijft zelf een evenwichtsgroep manager? Dan voorziet NEXTRA u van relevante gegevens die u kunt vergelijken met uw eigen gegevens.

Gegevens en prognoses: U kunt prognoses bekijken die op u zijn toegesneden.

Evenwichtsgroep: Breng uw balansgroep rechtstreeks via NEXTRA in evenwicht.

Plaats uw bestelling: Op het platform kunt u direct uw order plaatsen voor de intraday veiling.

FAQ Balanceringsgroepsmanagement en Portefeuillemanagement
Vaak gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op vele vragen over evenwichtsgroepen en portefeuillebeheer. Wij zullen ook graag uw vragen persoonlijk beantwoorden. Neem gewoon contact met ons op!

 • Wat biedt de dienst voor het beheer van evenwichtsgroepen?

  Als beheerder van een evenwichtsgroep moet u voldoen aan een groot aantal verplichtingen, waarvan de omvang de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Next Kraftwerke kan u ondersteunen bij het beheer van uw balansgroep. U bent vrij om te beslissen of u een deel van uw taken of het volledige beheer van de evenwichtsgroep door ons wilt laten overnemen. NEXTRA maakt het u ook gemakkelijk om zelf uw balansgroep te beheren: stem uw eigen portefeuillegegevens af met de voortdurend bijgewerkte gegevens van onze beursvloer en breng uw portefeuille in evenwicht.

 • Welke specifieke taken op het gebied van groepsbeheer kan Next Kraftwerke op zich nemen?

  De taken op het gebied van balansgroepbeheer die Next Kraftwerke voor u kan uitvoeren, zijn onder meer:

  • Kwartaalsgewijze balancering van de groep in overeenstemming met alle richtlijnen en voorschriften.
  • Beheer van energiegegevens - hier wordt de plausibiliteit van uw feed-in en onttrekkingsgegevens gewaarborgd en worden deze ook klaargemaakt voor verdere verwerking.
  • Communicatie met de coördinator van de evenwichtsgroep. Next Kraftwerke ziet er ook op toe dat de verplichte gegevensoverdracht in acht wordt genomen.
  • Een 24-uurs stand-by dienst voor schema communicatie. Indien de TSO een fout meldt in de doorgegeven dienstregelingsgegevens of in de gegevens van onze handelspartners, kunnen wij onmiddellijk reageren en indien nodig correcties aanbrengen.
  • Volledig balancerend groepsbeheer, rekening houdend met MaBiS-vereisten en portefeuillerisico's
  • Met NEXTRA biedt Next Kraftwerke een duidelijke verstrekking van relevante gegevens die u met uw eigen gegevens in overeenstemming kunt brengen. Met NEXTRA kunt u ook rechtstreeks uw balansgroep in evenwicht brengen en prognoses bekijken die op uw behoeften zijn afgestemd. U laat het balanceren over aan Next Kraftwerke? NEXTRA is ook een nuttig instrument om een overzicht te krijgen van de activiteiten die voor u worden uitgevoerd en om deze te controleren.

  U kunt de verschillende diensten naar wens samenstellen of combineren en zo profiteren van de ervaring van Next Kraftwerke als handelspartner en balanceringsgroepmanager.

 • Kan ik zelf de balanceringsgroepbeheerder blijven als ik gebruik wil maken van de diensten voor balanceringsgroepbeheer?

  Ja, je kunt de balansgroep manager blijven. In dat geval zullen wij, indien u dat wenst, met plezier uw restprofiel op de markt brengen en de reeds verhandelde kwartaaluren gladstrijken, of andere taken als service uitvoeren. Of u voert uw verplichtingen als balancing group manager gewoon uit via ons NEXTRA handelsportaal.

 • Welke voordelen heb ik als Next Kraftwerke de leiding van de evenwichtsgroep overneemt?

  Naast een vermindering van uw werklast, omdat u nu minder taken met betrekking tot het evenwichtige concernmanagement op u hoeft te nemen en u zich dus kunt concentreren op uw kernactiviteiten, profiteert u ook van de jarenlange ervaring en knowhow van Next Kraftwerke. Uw risico's worden ook kleiner. Continue intraday-optimalisering en aanpassingen van onze prognoses, alsook 24-uurs stand-by, verminderen uw risico op een onevenwichtige balanceringsgroep en de bijbehorende balanceringsbetalingen. In geval van afwijkingen in de planning neemt ons ervaren team voor het beheer van de planning de probleemoplossing en de rechtstreekse communicatie met de transmissienetbeheerders/coördinatoren van de evenwichtsgroepen over, waardoor de soms dure kosten voor het balanceren van energie worden vermeden en een evenwichtige evenwichtsgroep wordt gegarandeerd.

 • Wat biedt de dienst portefeuillebeheer?

  Er bestaat niet zoiets als DE portefeuillebeheerdienst. Want net zo uniek als uw portefeuille is het beheer ervan. Next Kraftwerke biedt u ondersteuning bij het opstellen van opwekkings- en verbruiksprognoses. De basis voor de prognoses wordt geleverd door de grote hoeveelheid zinvolle gegevens, zoals prognoses op de beurzen voor de handel in elektriciteit of informatie van onze centralepool, die wij verzamelen en interpreteren en aan u beschikbaar stellen op ons klantenplatform NEXTRA. In de tweede stap stemmen wij deze prognoses af op de uitgevoerde schema's voor de volgende dag. Door op korte termijn benodigde of overtollige hoeveelheden elektriciteit op de intradaymarkt te verhandelen, kunnen wij uw balanceringsgroep vlot trekken. Het resultaat is een grotere betrouwbaarheid van de balanceringsgroep en minder risico's voor het balanceren van energie.

 • Welke specifieke taken kan Next Kraftwerke bij het portefeuillebeheer op zich nemen?

  Een van de kerncompetenties van Next Kraftwerke is het opstellen van prognoses. Wij zijn onder meer experts in het opstellen van hoogwaardige en betrouwbare prognoses van volatiele hernieuwbare energiebronnen en de voortdurende actualisering daarvan, als basis voor een continue intradayhandel. Ongeacht of uw belastingsprofiel wordt voorspeld door middel van opnamevermogenmeting (RLM) of via een standaard belastingsprofiel (SLP) - Next Kraftwerke kan u ondersteunen bij het maken van voorspellingen op basis van zinvolle gegevens. Wat het beheer van de dienstregelingen betreft, coördineren wij de aldus voorspelde en uitgevoerde dienstregelingen met de TSO. Aangezien wij de klok rond elektriciteit verhandelen - 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar - en kunnen inspelen op de intradaymarkten op korte termijn, stemmen wij de prognoses af op uw reële tijdschema's. Uw voordelen zijn: besparing van middelen, omdat u zich niet voortdurend zelf met deze taak hoeft bezig te houden, en een minimaal risico van een onevenwichtige balansgroep dankzij de nauwkeurigheid van de prognoses en de voortdurende optimalisatie. Bovendien kan Next Kraftwerke samen met u een geïndividualiseerde inkoopstrategie ontwikkelen, die perfect is afgestemd op uw situatie en marktomgeving.

 • Ik wil mijn portefeuille zelf beheren. Hoe kan Next Kraftwerke mij hierbij ondersteunen?

  Het portefeuillebeheer portaal NEXTRA biedt u de mogelijkheid om zelf uw portefeuille optimaal te beheren. U krijgt 24/7 toegang tot de Europese energiemarkten en kunt er zelf actief worden zonder te moeten investeren in een eigen handelsinfrastructuur. U kunt ook uw portefeuillegegevens instellen. Samen met de realtime gegevens en prognoses van Next Kraftwerke kunt u het beste uit uw portefeuille halen. Toegang tot NEXTRA is ofwel via API of via de web frontend. Ook kunnen meerdere gebruikers tegelijk met NEXTRA werken aan de optimalisatie van uw portefeuillebeheer.

 • Wat onderscheidt portefeuillebeheer van balancerend groepsbeheer?

  Portefeuillebeheer is nauw verweven met evenwichtig groepsbeheer. U kunt de verschillende diensten die zijn gegroepeerd onder de trefwoorden portefeuille of balancerend groepsbeheer combineren zoals u wenst. Terwijl het portefeuillebeheer de handels-, aan- en verkoopstrategieën individueel in kaart brengt volgens de speciaal vastgestelde logica's van de afzonderlijke marktdeelnemers in de energiesector, is het balancerend groepsbeheer regulerend van aard.

Feiten en cijfers

Geaggregeerde installaties

15 346

KW4/2022

Capaciteit in netwerk

12 294

MW kw.
4/2022

Verhandelde elektriciteit

15.1

TWh 2019

Medewerkers

300

Kantoren

9

Oprichting

2009

Next Pool

Ons team

Als gecertificeerde elektriciteitshandelaar openen wij de deur naar de day-ahead- en intradaymarkten van de elektriciteitsbeurs, EPEX Spot, maar ook naar de balanceringsenergiemarkt van de transmissienetbeheerders en andere internationale elektriciteitsmarkten. Onze handelaars zijn hier dagelijks actief om u te ondersteunen en uw energiemanagement taken over te nemen. Belangrijk om te weten: wij zijn niet verweven met de structuren van de oude energie-industrie - zo behoudt u uw eigen profiel en strategische onafhankelijkheid bij een samenwerking met ons.

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week handelen wij uw elektriciteit op de elektriciteitsbeurzen

  Onze traders verhandelen uw stroom op de day-aheadmarkt en op de intradaymarkt tot 15 minuten voor levering. We gebruiken de gegevens van elke installatie in de virtuele elektriciteitscentrale voor onze prijs- en onbalansprognoses. Samen met de voorspellingen van onze interne meteoroloog bereiken we zo een optimaal management van onze balanceringsgroep.

  Tobias Frisch
  Trader

 • David Schmich Next Kraftwerke

  Wij verhandelen uw energie

  Met onze interne 24-uurs elektriciteitshandel met toegang tot intraday trading zijn wij in staat om afwijkingen tot enkele minuten voor levering te compenseren. Op deze manier beheren we de balanceringsgroep uitermate efficient en dragen we bij aan de leveringszekerheid van het energiesysteem.

  David Schmich
  Team Lead Portfoliomanagement and Origination