KWK Betreiber vor seiner KWK-Anlage

Ongecompliceerd: Wij verbinden uw WKK-installatie met het besturingssysteem van onze virtuele energiecentrale via onze eigen besturingsinterface, de Next Box, of via de bestaande protocolinterface van uw centrale.

Betrouwbaar: Wij sturen controlesignalen naar uw WKK-besturingssysteem, zodat het zich kan aanpassen aan het geoptimaliseerde schema door zijn output aan te passen.

Lucratief: U ontvangt inkomsten uit energiehandel - meer dan u zou ontvangen uit een constante energievoorziening. Voor onze service vragen wij een klein en transparant deel van uw winst.

Bild einer KWK Anlage

Hoge opbrengsten: Wij analyseren samen met u de reservemarkt waar uw biogasinstallatie de hoogste waarde heeft.

Praktisch: Wij verbinden uw centrale met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, waardoor het besturingssysteem de centrale kan instrueren om te reageren op de setpoints van de TSO.

Volledige dienstverlening: Om te kunnen deelnemen aan de markten voor balanceringsenergie, moet uw centrale vooraf door de TSO worden gekwalificeerd. Wij verzorgen dit proces voor u.

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse reservestroommarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen. Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van de hoogte van hun tarieven. Als er balanceringsreserves nodig zijn, beloont de TSO eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. TenneT betaalt extra werktarieven voor de aanbieders van aFRR en mFRR bij oproep.

Bekijk de prestatiewaarden: In MEIK kunt u de terugleveringen en inkomsten van uw WKK-installatie bijhouden.

Schema's aanpassen: Onder Dienstregeling functie vindt u de geoptimaliseerde versie van uw dienstregeling en de laatste prijsvoorspellingen. Indien nodig, kunt u uw schema bewerken.

Kennisgeving van verstoringen: Wij kunnen u via een app op de hoogte brengen van storingen in uw WKK-systeem.

Onderhoudsschema's: Meld ons via MEIK de komende onderhouds- en reparatietijden, zodat wij daarmee rekening kunnen houden bij de elektriciteitshandel.

Voorwaarde voor deelname is dat uw systeem goed opstart en goed functioneert en idealiter in stappen regelbaar is. Bij de prekwalificatie wordt nagegaan of uw installatie geschikt is voor de balanceringsmarkt voor energie. Als zich problemen voordoen, werken we samen aan een oplossing. Het is ook belangrijk dat u onderhouds- en reparatietijden in de balanceringsmarkt voor energie tijdig meldt via het klantenportaal.

Aangezien de oproepen voor compensatie-energie slechts van korte duur zijn, onderbreken zij gewoonlijk niet de warmtelevering als gevolg van thermische traagheid. U kunt ook de maximale afroepduur individueel beperken. Wij stellen geoptimaliseerde schema's op waarbij rekening wordt gehouden met de verplichtingen inzake warmtelevering. Als u voorzieningen zoals een warmtebuffer hebt geïnstalleerd, kan dit een nog flexibelere werking van uw WKK- of WKK-installatie mogelijk maken.

We sluiten uw WKK-installatie aan op de virtuele energiecentrale via onze Next Box-interface of via de protocolinterface die mogelijk al aanwezig is in uw installatie. Het systeem is gebaseerd op een betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP.

De Next Box is uw link naar de virtuele energiecentrale. De communicatie tussen uw aggregaat en ons besturingssysteem vindt plaats via een beveiligde mobiele verbinding die voldoet aan een wettelijk voorgeschreven eis voor de besturing van een installatie op afstand. Met de Next Box kunt u uw systeem ook volgens een op de prijsgebaseerd schema bedienen, wat extra handelsmogelijkheden biedt.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool
WKK