Balanceringsenergie

Extra inkomsten voor flexibele installaties en beheersbare belastingen

Controle energieleveranciers, duurzame energie

Wilt u extra inkomsten genereren met uw regelbare opwekinstallaties, opslagfaciliteiten of machines en tegelijkertijd de energietransitie ondersteunen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om balanceringsenergie te leveren via onze virtuele energiecentrale. Wij waren een van de eerste leveranciers van balanceringsenergie die de toegang tot de markt voor balanceringsenergie van de transmissienetbeheerders openstelden voor hernieuwbare energiebronnen en kleinere centrales, en wij zijn thans actief in verscheidene Europese regelzones.

Wat is balanceringsenergie of Demand Response?

Balanceringsenergie
Balanceringsenergie
De schommelingen in het elektriciteitsnet nemen toe ten gevolge van de veranderlijke feed-in van de hernieuwbare energiebronnen windenergie en fotovoltaïsche energie. Om het net ondanks deze omstandigheden stabiel te houden, hebben de netbeheerders capaciteit nodig die op korte termijn beschikbaar is, de zogenaamde regelenergie. Niet alleen regelbare WKK-centrales zijn bij uitstek geschikt voor de levering van balanceringsenergie - ook noodstroomaggregaten, elektriciteitsopslag/-omvormers en bedrijven met regelbare belastingen kunnen op deze markt extra inkomsten genereren. Als de capaciteitsreserves worden geleverd door de elektriciteitsverbruikers, wordt dit ook wel Demand Response genoemd.
De schommelingen in het elektriciteitsnet nemen toe ten gevolge van de veranderlijke feed-in van de hernieuwbare energiebronnen windenergie en fotovoltaïsche energie. Om het net ondanks deze omstandigheden stabiel te houden, hebben de netbeheerders capaciteit nodig die op korte termijn beschikbaar is, de zogenaamde regelenergie. Niet alleen regelbare WKK-centrales zijn bij uitstek geschikt voor de levering van balanceringsenergie - ook noodstroomaggregaten, elektriciteitsopslag/-omvormers en bedrijven met regelbare belastingen kunnen op deze markt extra inkomsten genereren. Als de capaciteitsreserves worden geleverd door de elektriciteitsverbruikers, wordt dit ook wel Demand Response genoemd.

Wat zijn de verschillende soorten balanceringsenergie?

Afhankelijk van het tijdsvenster waarin de reserve beschikbaar moet zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten compensatie-energie: de Primaire Reserve (FCR - Frequency Containment Reserve), de Regelvermogen (aFRR - (automatic Frequency Restoration Reserve) en de Noodvermogen (mFRR - Frequency Restoration Reserve with manual activation).

Primaire Reserve

FCR - Frequency Containment Reserve

Frequency Containment Reserve (FCR), ofwel primair reservevermogen, is het eerste redmiddel van de netbeheerder om de balans in het net te handhaven. Wij installeren een frequentiemeter bij uw installatie die continu de netfrequentie analyseert en het vermogen van uw installatie overeenkomstig aanpast. Tijdens de prekwalificatietest bepalen we hoeveel elektriciteit uw systeem in een bepaalde periode kan leveren.

FCR Vermogensband Balanceringsnenergie
Om FCR te kunnen leveren, wordt in uw systeem een frequentiemeter geïnstalleerd. Deze meet continu de netfrequentie. Als de netfrequentie afwijkt van 50hz, wordt een besturingscommando naar uw systeem gestuurd, zodat het vermogen kan worden aangepast. Voor de levering van de FCR ontvangt u een reserveringsprijs voor de gehele biedperiode.

Primaire reserve kan een mooie bron van inkomsten vormen voor uw flexibele productie-installatie, verbruiksproces of energieopslag. In 2021 liggen de vergoedingen rond de 20 euro per MW per uur. Dat komt op jaarbasis neer op 175.000 euro per MW voor vermogen dat 100% beschikbaar is.

Regelvermogen

aFRR - Automatic Frequency Restoration Reserve

Regelvermogen of aFRR is een balanceringsreserve om grote ombalansen in het net te compenseren. Bij een activatie door de netbeheerder moet het vermogen binnen 15 minuten beschikbaar zijn met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min. Na activatie moet de installatie elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder kunnen opvolgen. Daarom moet de installatie via een mobiele dataverbinding met de transmissienetbeheerder worden verbonden. Warmte-krachtkoppelingen, bijvoorbeeld in kassen en biogasinstallaties, industriele processen, maar ook noodstroomaggregaten zijn geschikt voor het leveren van aFRR. Bij Next Kraftwerke integreren we deze technologieën snel en eenvoudig in de Next Pool, om ze vervolgens op de aFRR-markt aan te bieden.

Regelvermogen affr v2
Voor de verstrekking van Regelvermogen is het tijdstip van levering van cruciaal belang: de consument of producent moet reageren binnen 30 seconden na activering op afstand. Het volledig gecontracteerde vermogen moet binnen 15 minuten worden bereikt met een minimumaanvoersnelheid van 7% aangeboden vermogen/min. Daarna, na activering, moet de centrale in staat zijn om elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder te volgen.

Regelvermogen is het balanceringsreserveproduct met de hoogste inkomsten. In 2021 ligt de gemiddelde prijs van aFRR ligt tussen 9 - 13 euro per MW per uur. Voor een installatie die 100% beschikbaar is, kan de aFRR-markt dus een additioneel inkomen tussen de 80.000 en 115.000 euro opleveren. Hiernaast wordt ook een activatievergoeding uitbetaald.

Noodvermogen

mFRR - Frequency Restoration Reserve with manual activation

Noodvermogen is een balanceringsreserve welke gebruikt wordt in kritieke situaties waarbij andere vormen van balanceringsreserve ontoereikend zijn. Het is een vooraf gecontracteerde vorm van vermogen, welke binnen 15 minuten volledig beschikbaar moet zijn en gedurende minuten tot uren de netfrequentie moet ondersteunen. Dit noodvermogen kan op- of afregelend zijn, om respectievelijk een tekort of overschot in het Nederlandse net weg te werken. Door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld uw WKK, kunt u door het leveren van noodvermogen een additionele bron van inkomsten genereren, zonder extra werk te verrichten.

Noodvermogen kan een mooie bron van inkomen vormen voor uw installatie of site. In 2021 liggen de vergoedingen voor opwaarts vermogen rond 5 euro per MW per uur, voor neerwaarts rond 2,5 euro per MW per uur. Op jaarbasis komt dit dus neer op een inkomen van ongeveer 21.000 tot 115.000 euro per MW.

Wie kan deelnemen aan de balanceringsmarkt voor energie?

Elektriciteitsproducenten

Bio-energie- en waterkrachtcentrales
Aardgas-WKK-centrales
Rioolwaterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en putten
Notstromaggregat

Verbruikers en opslag van elektriciteit

Slijp- en persprocédés
Grote compressoren (b.v. lucht) of voedingspompen (b.v. water)
Thermische of mechanische behandeling of bewerking van grondstoffen en materialen
Flexibele tussen- of eindopslag voor materialen
Koel-, verwarmings- of droogprocédés
Elektrolyse
Gegevenscentra
Batterijen en Power to X

Hoe werkt de inschrijving?

Wij ondersteunen u vanaf het begin wanneer u de markt voor balanceringsenergie betreedt. Met slechts lage investeringskosten bent u klaar om te beginnen met het genereren van inkomsten op de markt voor balanceringsenergie.

Balanceringsenergie Noodvermogen mFRR
  • Aansluiting: Wij verbinden uw unit met onze virtuele energiecentrale via onze afstandsbediening, de Next Box. Hierdoor kan uw installatie met ons besturingssysteem communiceren via een streng beveiligde mobiele radioverbinding.
  • Prekwalificatie: wij voeren voor u de noodzakelijke testprocedure voor het balanceren van energie, de zogenaamde prekwalificatie, uit.
  • Inkomsten:Alleen al voor de terbeschikkingstelling ontvangt u een stand-by-vergoeding, de zogenaamde prestatieprijs. Zodra uw centrale compensatie-energie levert, ontvangt u ook de energieprijs. Tussen haakjes: Wij rekenen geen kosten aan voor onze marketingdiensten, maar ontvangen enkel een deel van uw inkomsten. Je hebt dus geen financieel risico, je kunt alleen maar winnen.

Energiebronnen en -technologieën in onze pool

Hier kunt u precies zien welke opties wij voor uw installatie of uw verbruiksproces in onze virtuele energiecentrale beschikbaar hebben.

Uw voordelen bij de toonaangevende leverancier van controle-energie

Met een groot aantal centrales uit onze pool leveren wij dagelijks balanceringsenergie aan talrijke transmissienetbeheerders in Europa. Dankzij deze jarenlange ervaring als leverancier van balanceringsenergie kunnen wij voor u een oplossing op maat uitwerken die rekening houdt met uw beperkingen en verplichtingen inzake warmtelevering.

  • Ongecompliceerd: Wij zorgen voor de integratie en prekwalificatie van uw fabriek en nemen alle marketingstappen voor u uit handen.
  • Veilig: Met specifieke beperkingen van uw installaties of processen wordt uiteraard rekening gehouden.
  • Lucratief: U genereert extra inkomsten zonder grote extra inspanningen en investeringskosten. Door het winstdelingsmodel, waarbij wij slechts een deel van uw inkomsten ontvangen in plaats van een marketingvergoeding, kunt u alleen financieel winnen.
  • Toekomstgericht: Door deel te nemen aan de balancerende energiemarkt draagt u bij aan de voorzieningszekerheid en daarmee aan het welslagen van de energietransitie.

In cijfers

200
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
595
Mio Euro 
Sales
2020
13.012
 
Geaggregeerde installaties
Q4/2021
9834
MW 
Capaciteit in netwerk
Q4/2021
2009
 
Oprichting

Wij zijn Next kraftwerke

Bij Next Kraftwerke is persoonlijk contact met u het belangrijkste voor ons. Wij kijken samen met u hoe we uw flexibele installatie zo hoog mogelijk kunnen laten renderen. Samen met ons advies- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en distributeurs ervoor dat de inzet van uw installatie in de balanceringsreservemarkten een succes wordt.

Vrijblijvende inkomensberekening

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op om een niet-bindende rendementsberekening voor u op te stellen.