The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Monitor mit Netzfrequenz

Balanceringsenergie
Extra inkomsten voor flexibele installaties en beheersbare belastingen

Wilt u extra inkomsten genereren met uw regelbare opwekinstallaties, opslagfaciliteiten of machines en tegelijkertijd de energietransitie ondersteunen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om balanceringsenergie te leveren via onze virtuele energiecentrale. Wij waren een van de eerste leveranciers van balanceringsenergie die de toegang tot de markt voor balanceringsenergie van de transmissienetbeheerders openstelden voor hernieuwbare energiebronnen en kleinere centrales, en wij zijn thans actief in verscheidene Europese regelzones.

Wat is balanceringsenergie of Demand Response?

De schommelingen in het elektriciteitsnet nemen toe ten gevolge van de veranderlijke feed-in van de hernieuwbare energiebronnen windenergie en fotovoltaïsche energie. Om het net ondanks deze omstandigheden stabiel te houden, hebben de netbeheerders capaciteit nodig die op korte termijn beschikbaar is, de zogenaamde regelenergie. Niet alleen regelbare WKK-centrales zijn bij uitstek geschikt voor de levering van balanceringsenergie - ook noodstroomaggregaten, elektriciteitsopslag/-omvormers en bedrijven met regelbare belastingen kunnen op deze markt extra inkomsten genereren. Als de capaciteitsreserves worden geleverd door de elektriciteitsverbruikers, wordt dit ook wel Demand Response genoemd.

Wat zijn de verschillende soorten balanceringsenergie?

Afhankelijk van het tijdsvenster waarin de reserve beschikbaar moet zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten compensatie-energie: de Primaire Reserve (FCR - Frequency Containment Reserve), de Regelvermogen (aFRR - (automatic Frequency Restoration Reserve) en de Noodvermogen (mFRR - Frequency Restoration Reserve with manual activation).

Primaire Reserve
FCR - Frequency Containment Reserve

Frequency Containment Reserve (FCR), ofwel primair reservevermogen, is het eerste redmiddel van de netbeheerder om de balans in het net te handhaven. Wij installeren een frequentiemeter bij uw installatie die continu de netfrequentie analyseert en het vermogen van uw installatie overeenkomstig aanpast. Tijdens de prekwalificatietest bepalen we hoeveel elektriciteit uw systeem in een bepaalde periode kan leveren.

Primaire reserve kan een mooie bron van inkomsten vormen voor uw flexibele productie-installatie, verbruiksproces of energieopslag. In 2021 liggen de vergoedingen rond de 20 euro per MW per uur. Dat komt op jaarbasis neer op 175.000 euro per MW voor vermogen dat 100% beschikbaar is.

Om FCR te kunnen leveren, wordt in uw systeem een frequentiemeter geïnstalleerd. Deze meet continu de netfrequentie. Als de netfrequentie afwijkt van 50hz, wordt een besturingscommando naar uw systeem gestuurd, zodat het vermogen kan worden aangepast. Voor de levering van de FCR ontvangt u een reserveringsprijs voor de gehele biedperiode.

Regelvermogen
aFRR - Automatic Frequency Restoration Reserve

Regelvermogen of aFRR is een balanceringsreserve om grote ombalansen in het net te compenseren. Bij een activatie door de netbeheerder moet het vermogen binnen 15 minuten beschikbaar zijn met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min. Na activatie moet de installatie elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder kunnen opvolgen. Daarom moet de installatie via een mobiele dataverbinding met de transmissienetbeheerder worden verbonden. Warmte-krachtkoppelingen, bijvoorbeeld in kassen en biogasinstallaties, industriele processen, maar ook noodstroomaggregaten zijn geschikt voor het leveren van aFRR. Bij Next Kraftwerke integreren we deze technologieën snel en eenvoudig in de Next Pool, om ze vervolgens op de aFRR-markt aan te bieden.

Regelvermogen is het balanceringsreserveproduct met de hoogste inkomsten. In 2022 lag de gemiddelde prijs van aFRR ligt tussen 80 - 110 euro per MW per uur. Voor een installatie die 100% beschikbaar is, kan de aFRR-markt dus een additioneel inkomen tussen de 80.000 en 115.000 euro opleveren. Hiernaast wordt ook een activatievergoeding uitbetaald.

Voor de verstrekking van Regelvermogen is het tijdstip van levering van cruciaal belang: de consument of producent moet reageren binnen 30 seconden na activering op afstand. Het volledig gecontracteerde vermogen moet binnen 15 minuten worden bereikt met een minimumaanvoersnelheid van 7% aangeboden vermogen/min. Daarna, na activering, moet de centrale in staat zijn om elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder te volgen.

Noodvermogen
mFRR - Frequency Restoration Reserve with manual activation

Noodvermogen is een balanceringsreserve welke gebruikt wordt in kritieke situaties waarbij andere vormen van balanceringsreserve ontoereikend zijn. Het is een vooraf gecontracteerde vorm van vermogen, welke binnen 15 minuten volledig beschikbaar moet zijn en gedurende minuten tot uren de netfrequentie moet ondersteunen. Dit noodvermogen kan op- of afregelend zijn, om respectievelijk een tekort of overschot in het Nederlandse net weg te werken. Door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld uw WKK, kunt u door het leveren van noodvermogen een additionele bron van inkomsten genereren, zonder extra werk te verrichten.

Noodvermogen kan een mooie bron van inkomen vormen voor uw installatie of site. In 2021 liggen de vergoedingen voor opwaarts vermogen rond 5 euro per MW per uur, voor neerwaarts rond 2,5 euro per MW per uur. Op jaarbasis komt dit dus neer op een inkomen van ongeveer 21.000 tot 115.000 euro per MW.

Wie kan deelnemen aan de balanceringsmarkt voor energie?

Elektriciteitsproducenten & Verbruikers en opslag van elektriciteit

Bio-energie- en waterkrachtcentrales

Aardgas-WKK-centrales

Rioolwaterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en putten

Notstromaggregat

Slijp- en persprocédés

Grote compressoren (b.v. lucht) of voedingspompen (b.v. water)

Thermische of mechanische behandeling of bewerking van grondstoffen en materialen

Flexibele tussen- of eindopslag voor materialen

Koel-, verwarmings- of droogprocédés

Elektrolyse

Gegevenscentra

Batterijen en Power to X

Hoe werkt de inschrijving?

Wij ondersteunen u vanaf het begin wanneer u de markt voor balanceringsenergie betreedt. Met slechts lage investeringskosten bent u klaar om te beginnen met het genereren van inkomsten op de markt voor balanceringsenergie.

1. Aansluiting

Wij verbinden uw unit met onze virtuele energiecentrale via onze afstandsbediening, de Next Box. Hierdoor kan uw installatie met ons besturingssysteem communiceren via een streng beveiligde mobiele radioverbinding.

2. Prekwalificatie

Wij voeren voor u de noodzakelijke testprocedure voor het balanceren van energie, de zogenaamde prekwalificatie, uit.

3. Inkomsten

Alleen al voor de terbeschikkingstelling ontvangt u een stand-by-vergoeding, de zogenaamde prestatieprijs. Zodra uw centrale compensatie-energie levert, ontvangt u ook de energieprijs. Tussen haakjes: Wij rekenen geen kosten aan voor onze marketingdiensten, maar ontvangen enkel een deel van uw inkomsten. Je hebt dus geen financieel risico, je kunt alleen maar winnen.

Energiebronnen en -technologieën in onze pool

Hier kunt u precies zien welke opties wij voor uw installatie of uw verbruiksproces in onze virtuele energiecentrale beschikbaar hebben.

Next Kraftwerke's dispatchers and traders are now also actively involved in the Dutch energy market

Uw voordelen bij de toonaangevende leverancier van controle-energie

Met een groot aantal centrales uit onze pool leveren wij dagelijks balanceringsenergie aan talrijke transmissienetbeheerders in Europa. Dankzij deze jarenlange ervaring als leverancier van balanceringsenergie kunnen wij voor u een oplossing op maat uitwerken die rekening houdt met uw beperkingen en verplichtingen inzake warmtelevering.

Ongecompliceerd: Wij zorgen voor de prekwalificatie van uw fabriek en nemen alle marketingstappen voor u uit handen.

Veilig: Met specifieke beperkingen van uw installaties of processen wordt uiteraard rekening gehouden.

Lucratief: U genereert extra inkomsten zonder grote extra inspanningen en investeringskosten. Door het winstdelingsmodel, waarbij wij slechts een deel van uw inkomsten ontvangen in plaats van een marketingvergoeding, kunt u alleen financieel winnen.

Toekomstgericht: Door deel te nemen aan de balancerende energiemarkt draagt u bij aan de voorzieningszekerheid en daarmee aan het welslagen van de energietransitie.

Feiten en cijfers

Geaggregeerde installaties

15 346

KW4/2022

Capaciteit in netwerk

12 294

MW kw.
4/2022

Verbonden technologieën

17

Verhandelde elektriciteit

15.1

TWh 2019

Medewerkers

300

Oprichting

2009

Next Pool

Wij zijn Next Kraftwerke

Bij Next Kraftwerke is persoonlijk contact met u het belangrijkste voor ons. Wij kijken samen met u hoe we uw flexibele installatie zo hoog mogelijk kunnen laten renderen. Samen met ons advies- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en distributeurs ervoor dat de inzet van uw installatie in de balanceringsreservemarkten een succes wordt.

 • Paul Kreutzkamp is CEO at Next Kraftwerke Belgium.

  Maak winst in plaats van kosten

  Laat uw noodstroomaggregaat voor u werken: door de flexibiliteit van uw generator te verkopen op de reservevermogenmarkt kunt u winst maken in plaats van kosten. Indien u dat wenst, kunnen wij u adviseren over uw potentiele inkomsten.

  Paul Kreutzkamp
  CEO Next Kraftwerke Benelux

 • Susanne Katerbau, Kundenservice Next Kraftwerke

  Wij zijn er voor u

  Wij ontzorgen u wat betreft al uw energiegerelateerde vragen: Of het nu gaat om de communicatie met de distributienetbeheerder of uw eindafrekening - samen met onze technische dienst staan wij u bij met woord en daad.

  Susanne Katerbau
  Customer Service Manager

 • David Schmich Next Kraftwerke

  Wij verhandelen uw energie

  Met onze interne 24-uurs elektriciteitshandel met toegang tot intraday trading zijn wij in staat om afwijkingen tot enkele minuten voor levering te compenseren. Op deze manier beheren we de balanceringsgroep uitermate efficient en dragen we bij aan de leveringszekerheid van het energiesysteem.

  David Schmich
  Team Lead Portfoliomanagement and Origination

 • Burak Cicekli from Next Kraftwerke.

  Wij sluiten uw installatie aan

  Tijdens de technische aansluiting zorgen wij voor de integratie van uw installatie in de Virtuele Energiecentrale van Next Kraftwerke en voeren wij indieen nodig de pre-kwalificatie voor de netbeheerder uit. Wij zijn uw aanspreekpunt voor technische problemen en helpen u persoonlijk en vakkundig.

  Burak Cicekli
  Technical Project Manager