The hydropower plant from Ökowind GmbH in St. Pölten is part of the Vpp of Next Kraftwerke

Complete service: om uw centrale aan te sluiten op het besturingssysteem van onze virtuele elektriciteitscentrale, gebruiken we onze eigen besturingsinterface, de Next Box, of de bestaande protocolinterface van uw waterkrachtcentrale.

Ongecompliceerd: Wij verhandelen de elektriciteit die u opwekt op de EEX- en EPEX Spot power-beurzen.

Winstoptimalisatie: U ontvangt van ons de opbrengst van de handel op de elektriciteitsbeurs, de SDE+-subsidie en de opbrengst van de verkoop van uw GO's.

Uw inkomsten zijn afkomstig van drie bronnen. Ten eerste ontvangt u de SDE+ subsidie, ten tweede krijgt u de opbrengsten uit de elektriciteitsmarkt, en ten derde garanderen we de aankoop van uw Garanties van Oorsprong (GvO). Dankzij dit businessmodel kunt u op elk moment rekenen op inkomsten die hoger liggen dan het marktgemiddelde.

Maximale winst: Wij analyseren samen met u in welke reservemarkt uw waterkrachtcentrale de hoogste waarde heeft.

Efficiënt: Wij verbinden uw centrale met onze virtuele energiecentrale via de Next Box. Dit stelt ons besturingssysteem in staat de centrale zo te besturen dat zij reageert op de setpoints van de TSO.

Snel klaar voor gebruik: Om te kunnen deelnemen aan de balanceringsmarkten voor energie moet uw installatie vooraf worden gekwalificeerd door de TSO, een proces dat wij voor u verzorgen.

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse reservestroommarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen. Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van de hoogte van hun tarieven. Als er balanceringsreserves nodig zijn, beloont de TSO eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. TenneT betaalt extra werktarieven voor de aanbieders van aFRR en mFRR bij oproep.
Wasserkraftanlage im Next Pool von Next Kraftwerke.

Blijf altijd op de hoogte: In MEIK kunt u zien wat uw waterkrachtcentrale aan het net levert en hoe hoog uw inkomsten zijn.

Foutmelding: Als er een storing optreedt, wordt u daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht via het klantenportaal en kunt u snel reageren.

Reparatietijden melden: Als stilleggings- en reparatietijden te verwachten zijn, kunt u dit ook handig registreren, zodat wij weten hoe lang uw turbines niet beschikbaar zullen zijn voor de virtuele elektriciteitscentrale.

Met de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft de Nederlandse overheid in 2011 een op een veiling gebaseerd bonussysteem in het leven geroepen om duurzame energie te stimuleren. Het vervangt het eerder bestaande SDE-ondersteuningssysteem. Hier vindt u meer informatie

Om uw eenheid te verbinden met onze virtuele energiecentrale, brengen we een mobiele dataverbinding tot stand. We maken hiervoor gebruik van een betrouwbare en gecertificeerde infrastructuur voor mobiele gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP.

Tijdens de prekwalificatie testen wij of uw waterkrachtcentrale geschikt is voor de levering van balanceringsenergie. Als u al aangesloten bent op de virtuele elektriciteitscentrale, kunt u de prekwalificatie rechtstreeks uitvoeren: Daartoe voeren wij een gesimuleerde controle-energie-oproep uit met uw installatie en gaan dan na of het vereiste vermogen binnen de gespecificeerde parameters kan worden geleverd. Zodra de prekwalificatie is afgerond, kan uw waterkrachtcentrale deelnemen aan de markt voor balanceringsenergie.

De Next Box is uw link naar de virtuele energiecentrale. De communicatie tussen uw aggregaat en ons besturingssysteem vindt plaats via een beveiligde mobiele verbinding die voldoet aan een wettelijk voorgeschreven eis voor de besturing van een installatie op afstand. Met de Next Box kunt u uw systeem ook volgens een op de prijsgebaseerd schema bedienen, wat extra handelsmogelijkheden biedt.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool
Water