Biogas im virtuellen Kraftwerk Next Pool.

Ongecompliceerd: Wij verhandelen uw biogaselektriciteit op de spotmarkt van de beurs, u voedt uw biogaselektriciteit zoals gebruikelijk aan het net. Er verandert niets in de werking van uw fabriek.

Uitbreidbaar: Voor flexibele centrales zijn er verdere aantrekkelijke afzetmogelijkheden op de markt voor balanceringsenergie.

Flexibiliteit: Uw biogasinstallatie kan zich echter snel aanpassen aan de elektriciteitsproductie.

U ontvangt de SDE+ subsidie en de inkomsten uit de elektriciteitsmarkt, maar wij garanderen ook nog eens de aankoop van uw Garanties van Oorsprong (GvO) – u ontvangt dus inkomsten uit drie verschillende bronnen. Dankzij dit businessmodel kunt u op elk moment rekenen op een opbrengst die hoger ligt dan het marktgemiddelde.
Biogas plant in the Next Pool.

Winstoptimalisatie: wij analyseren samen met u de reservemarkt waar uw biogasinstallatie de hoogste waarde heeft.

Compleet pakket: Wij verbinden uw centrale met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, waardoor het besturingssysteem de centrale kan instrueren om te reageren op de setpoints van de TSO.

Full service: Om deel te nemen aan de balanceringsmarkten voor energie, moet uw centrale vooraf worden gekwalificeerd door de TSO. Wij verzorgen dit proces voor u.

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse balanceringsenergiemarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen. Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van de hoogte van hun tarieven. Als er balanceringsenergie nodig is, beloont de TSO eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. TenneT betaalt een bijkomende activatievergoeding voor de aanbieders van aFRR en mFRR bij elke afroep.

Output & inkomsten: Bekijk wat uw biogasinstallatie aan energie levert en welke inkomsten u genereert.

Schema's aanpassen: Onze dienstregelingfunctie geeft u de laatste prijsvoorspellingen en een versie van de dienstregeling die dagelijks door ons wordt geoptimaliseerd. Als u wilt, kunt u de dienstregeling rechtstreeks in het klantenportaal aanpassen en bewerken.

Problemen oplossen: Wij kunnen u onmiddellijk via app op de hoogte brengen van eventuele storingen in uw systeem. Zo kunt u snel reageren.

Rapporteer onderhoud en reparaties: Uw archiefsysteem is soms niet beschikbaar? Meld ons onderhouds- en reparatietijden gemakkelijk via het portaal.

Met de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft de Nederlandse overheid in 2011 een op een veiling gebaseerd bonussysteem in het leven geroepen om duurzame energie te stimuleren. Het vervangt het eerder bestaande SDE-ondersteuningssysteem. Hier vindt u meer informatie

De Next Box verbindt uw centrale met het besturingssysteem van de virtuele elektriciteitscentrale. Voor dit doel hebben wij gebruik gemaakt van een bidirectionele, beveiligde mobiele radioverbinding die bij M2M-communicatie besturingscommando's en gegevens verzendt. Naast de uitwisseling van gegevens en opdrachten maakt de Next Box ook vraaggerichte teruglevering (BoE) en toegang tot de balanceringsmarkt voor energie mogelijk.

De Next Box is uw link naar de virtuele energiecentrale. De communicatie tussen uw aggregaat en ons besturingssysteem vindt plaats via een beveiligde mobiele verbinding die voldoet aan een wettelijk voorgeschreven eis voor de besturing van een installatie op afstand. Met de Next Box kunt u uw systeem ook volgens een op de prijsgebaseerd schema bedienen, wat extra handelsmogelijkheden biedt.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool
Biogas