The power of many
Klantenportaal
Thomas Voss Energielandwerker infront of wind power plants

Compleet pakket: Wij sluiten uw windturbines aan op het controlesysteem van onze virtuele elektriciteitscentrale via de bestaande protocolinterface of onze eigen interface, de Next Box.

Ongecompliceerd: Wij verhandelen uw windenergie op de Europese energiebeurzen. U voedt uw windenergie zoals gewoonlijk aan het net.

Winstoptimalisatie: U ontvangt de opbrengst van de stroombeurs, de SDE+-premie en de opbrengst van de verkoop van uw garanties van oorsprong (GvO's).

Uw inkomsten worden gegenereerd uit drie bonnen: u ontvangt de SDE+ subsidie, de inkomsten van de elektriciteitsmarkt, en een vergoeding voor uw Garanties van Oorsprong (GvOs). Dankzij ons uitgebreide portfolio en uitmuntende voorspellingen ontvangt u een opbrengst boven het marktgemiddelde.
Renewable energy resources wind and solar.

Vermogen & inkomsten: Bekijk wat uw windturbine aan het net levert en welke inkomsten u genereert.

Storingen snel opmerken: u kunt via de app op de hoogte worden gebracht van storingen en zo direct reageren.

Rapporteer onderhoudswerkzaamheden: Meld ons onderhouds- en reparatietijden gemakkelijk via het klantenportaal.

Met de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft de Nederlandse overheid in 2011 een op een veiling gebaseerd bonussysteem in het leven geroepen om duurzame energie te stimuleren. Het vervangt het eerder bestaande SDE-ondersteuningssysteem. Hier vindt u meer informatie

We brengen een mobiele dataverbinding tot stand die gebruik maakt van de aanwezige protocolinterface in uw eenheid of van onze eigen protocolinterface, de Next Box. Zo verbinden we uw installatie met onze virtuele energiecentrale. De gegevens worden verzonden via een betrouwbare en gecertificeerde infrastructuur voor mobiele gegevensuitwisseling, een VPN-verbinding (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Kantoren

9

Oprichting

2009Next Pool
Wind