The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Leestijd: 2 min.
door Next Kraftwerke / 20 juni 2023
Turbine Windpark HKN

Next Kraftwerke integreert HKN-windparkvermogen in zijn portefeuille

Next Kraftwerke has commenced power trading for a proportion of the Dutch Hollandse Kust Noord (HKN) offshore wind park following the startup of the project’s first turbines. The wind park is being built by CrossWind, a joint venture of Shell and Eneco, and will reach a capacity of 759 MW when fully operational at the end of this year. Next Kraftwerke acts as the Balancing Responsible Party (BRP) of the wind farm and trades Shell’s share of electricity on short-term markets. Eneco will trade its own share of electricity. 

Specialistische kennis combineren

Het doel van de samenwerking tussen Shell en Next Kraftwerke is om hun gespecialiseerde knowhow te combineren, van lange termijn hedging tot korte termijn optimalisatie. "Bij Next Kraftwerke hebben we vele jaren ervaring in het optimaal beheren van activa van verschillende omvang op de verschillende groothandelsmarkten voor elektriciteit en we zijn experts in het bieden van flexibiliteit voor netbalancering", zegt Hendrik Sämisch, CEO bij Next Kraftwerke. "Zodra het park volledig in gebruik is genomen - zorgen wij voor curtailment voor redispatch en de levering van reservever-mogen aan de Nederlandse transmissiesysteembeheerder TenneT, de ontwikkelaar van de 'offshore power socket' die HKN met het net verbindt. Shell zorgt voor de lange termijn hedging en draagt bij met gespecialiseerde en betrouwbare windvoorspellingen dankzij hun ervaring met andere Nederlandse offshore windparken."

Balans tussen energie-injectie en afname behouden

Met de eerste energie-injectie van het windpark nam Next Kraftwerke haar rol als BRP op zich. In deze rol is het de taak van Next Kraftwerke om de balans tussen energie-injectie en -afname te handhaven door passende handelsactiviteiten en, indien nodig, door de elektriciteitsproductie te beperken. De beperkende maatregelen zullen een belangrijke rol spelen wanneer het windpark volledig operationeel is en de elektriciteitsproductie ervan in de portefeuille wordt geïntegreerd. Aangezien het park niet afhankelijk is van gegarandeerde inkomsten uit subsidies, moet het optimaal reageren op schommelingen in de marktprijzen. Op momenten van negatieve day-ahead- en intradayprijzen kan het daarom nodig zijn om de productie van het park te beperken.

Een van de grootste offshore windparken in Europa

Met een verwachte jaarlijkse productie van ongeveer 3,3 TWh wordt het HKN windpark een groot windpark in Europa en wanneer het volledig operationeel is, zal de productie het equivalent van 2,8% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag dekken. "Europese landen zijn overeengekomen om tegen het einde van dit decennium ongeveer 111 GW aan offshore windcapaciteit te bouwen. Projecten zoals HKN leveren een belangrijke bijdrage aan het bereiken van dit doel en het versnellen van de belangrijke en dringende uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen," legt Hendrik Sämisch uit. 
 

Over CrossWind

CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, bouwt en exploiteert het subsidievrije offshore windpark Hollandse Kust Noord (HKN), gelegen in de Noordzee, 18,5 kilometer uit de kust van Nederland, nabij Egmond aan Zee. Siemens Gamesa Renewable Energy levert de windturbines en Van Oord levert de funderingen en kabels en installeert de windturbines op zee. CrossWind onderhoudt nauw contact met TenneT en de betrokken ministeries, kustautoriteiten en andere belanghebbenden. CrossWind is in juni 2023 gestart met de exploitatie van de eerste turbines van het offshore windpark. CrossWind ontwikkelt het windpark zonder subsidies, wat de volwassenheid van de hernieuwbare energiesector bewijst. 

Press Release CrossWind

  

Perscontact

Jan De Decker

Voor bijkomende informatie over Next Kraftwerke Benelux, kan u contact opnemen met Jan De Decker.

Next Kraftwerke logo image

Next Kraftwerke