The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Leestijd: 2 min.
door Next Kraftwerke / 9 september 2020
Een elektrisch voertuig zorgt voor aFRR in het proefproject van Next Kraftwerke.

Next Kraftwerke ontgrendelt flexibiliteit van elektrische voertuigen voor het Nederlandse elektriciteitsnet

Aggregator Next Kraftwerke en Vehicle-to-Grid platform provider Jedlix zijn sinds begin augustus begonnen met het aanbieden van regelvermogen (aFRR) aan het Nederlandse net, middels een pool van elektrische voertuigen (EV’s). Bestuurders van EV’s geven hun oplaadvoorkeuren aan in de door Jedlix ontwikkelde mobiele app. Met behulp van fleet intelligence worden de auto’s vervolgens geïntegreerd in de virtuele energiecentrale (VPP) van Next Kraftwerke en wordt hun flexibiliteit als aFRR-vermogen aangeboden aan de Nederlandse landelijke netbeheerder Tennet. Aanbieders van aFRR moeten in staat zijn om snel te activeren en het vermogen van hun installaties continu aan te passen, aangezien de onbalansen in het net snel veranderen. Wanneer zich een grote onbalans in het net voordoet, stopt of start Next Kraftwerke aldus met het opladen van de EV’s om respectievelijk tekorten of overschotten aan elektriciteit tegen te gaan.

Deze verwezenlijking is het resultaat van verscheidene maanden van ontwikkeling door Jedlix, Next Kraftwerke en Tennet in het kader van het aFRR-pilootproject dat de Nederlandse netbeheerder in 2018 heeft gelanceerd.
Om nieuwe types van flexibele installaties te kunnen laten deelnemen aan aFRR, die historisch gezien altijd door een beperkt aantal grote centrales werd geleverd, werden verschillende technische belemmeringen weggewerkt. Zo konden Jedlix en Next Kraftwerke in het verleden bijvoorbeeld enkel gebruik maken van de flexibiliteit van auto’s die bij dezelfde energieleverancier waren aangesloten. In de loop van het proefproject heeft Tennet zijn IT-infrastructuur en onbalans-afwikkelingssysteem geüpgraded om de levering van reservevermogen mogelijk te maken met een pool van installaties bij verschillende energieleveranciers.

Elias De Keyser, Energy and Flexibility Expert bij Next Kraftwerke Benelux, zegt: “Het aFRR pilootproject stelde ons in staat om nieuwe flexibiliteit te ontsluiten voor de voorziening van regelvermogen, een van de belangrijkste instrumenten van de netbeheerder om een stabiel net in stand te houden. Dit is geweldig nieuws voor eigenaars van elektrische auto’s, maar ook voor exploitanten van warmtekrachtkoppelingsinstallaties, flexibele industriële processen en accu’s, die allemaal kunnen deelnemen aan onze pool en extra inkomsten kunnen verdienen terwijl ze het net ondersteunen. Het Nederlandse energiesysteem profiteert ook van de toegenomen betrouwbaarheid en concurrentie op de aFRR-markt”.

Next Kraftwerke ook een van de eerste aggregators in Nederland die gebruik maakt van een nieuw ingezette technologie voor het leveren van aFRR. Tijdens het pilootproject stelde Tennet de mogelijkheid voor om, via een speciaal mobiel netwerk, verbinding te maken met hun controlecentrum waardoor de opstarttijd en –kosten voor nieuwe aFRR-providers worden gereduceerd. Conventioneel gezien was een zogenaamde leased line de enige manier om een verbinding tot stand te brengen tussen de TSO en de aFRR-provider.

“Dit project is een voorbeeld van hoe een pool van elektrische voertuigen netbalanceringsdiensten kan leveren aan de bestaande balanceringsmarkten. De VPP-technologie van Next Kraftwerke en Jedlix vullen elkaar aan en we verwachten in de toekomst bijkomende synergieën door de elektrische voertuigen te combineren met andere decentrale installaties", zegt Nick Hubbers, CPO van Jedlix.

“De resultaten zijn veelbelovend”, volgens Benjamin Blank, VPP-systeemingenieur bij Next Kraftwerke: “De activeringen vinden plaats in de operationele aFRR-omgeving van Tennet en de levering van regelvermogen moet betrouwbaar zijn. De pool van EV’s heeft bewezen een betrouwbare aanvulling te zijn op de Next Pool en heeft snel en accuraat gereageerd op activeringen van de netbeheerder.” Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande grafiek, waarin de reactie van de pool van elektrische voertuigen op activeringen door Tennet tijdens een gebruikelijke nacht wordt gevisualiseerd. De plotselinge daling van het totale laadvermogen van het wagenpark weerspiegelt de onderbreking van het laden door Next Kraftwerke.
Aan het einde van dit jaar zal het proefproject aflopen. Vanaf dat moment zijn Next Kraftwerke en Jedlix van plan om deel te nemen aan de reguliere aFRR-markt.

Levering van besturingsenergie uit elektrische auto's.

Jan De Decker Next Kraftwerke Belgium

Perscontact

Jan De Decker

Voor bijkomende informatie over Next Kraftwerke Benelux, kan u contact opnemen met Jan De Decker.

Next Kraftwerke logo image

Next Kraftwerke