The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Leestijd: 1 min.
door Next Kraftwerke / 17 mei 2022
Beeld van de virtuele elektriciteitscentrale

Next Kraftwerke passeert de kaap van 10.000 megawatt netwerkuitgang

Als exploitant van een van de grootste virtuele elektriciteitscentrales in Europa heeft Next Kraftwerke in april 2022 een nieuwe mijlpaal bereikt en de kaap van 10.000 megawatt voor genetwerkte opwekkingscapaciteit overschreden. Dit netwerk van elektriciteitscentrales omvat centrales uit het hele spectrum van hernieuwbare energiebronnen. Naast eenheden op het gebied van fotovoltaïsche energie, windenergie, waterkracht en bio-energie, omvat de virtuele Next Pool-elektriciteitscentrale ook elektriciteitsverbruikers en opslagfaciliteiten. Via een intelligent controlesysteem zorgt Next Kraftwerke voor het net en de controle van meer dan 13.000 gedecentraliseerde centrales en draagt zo bij tot de stabilisering van het elektriciteitsnet en de afzet van de elektriciteit op verschillende Europese beurzen. 

Hernieuwbare energiebronnen vormen al lang een centraal onderdeel van de elektriciteitsvoorziening. Met het oog op de steeds verder oprukkende uitbreiding van vluchtige energiebronnen speelt vooral de coördinatie en controle van de installaties tegenwoordig een steeds belangrijkere rol. "Onze virtuele elektriciteitscentrale, die nu een capaciteit van 10.000 MW heeft, illustreert niet alleen hoe een energiesysteem met een hoog aandeel aan volatiele energiebronnen kan functioneren, het laat ook zien hoe de geconcentreerde energie van vele decentrale centrales - intelligent op elkaar afgestemd - een betrouwbare bijdrage levert aan een stabiele stroomvoorziening", aldus Jochen Schwill, directeur van Next Kraftwerke.

Next Kraftwerke begon in 2009 met het idee om noodstroomaggregaten en biogasinstallaties te bundelen om de MW-hindernis voor toegang tot de balanceringsmarkt voor energie weg te nemen. Het bedrijf groeide geleidelijk uit tot een van de grootste virtuele energiecentrales in Europa en is thans aanwezig in acht Europese landen. Vanaf 2018 tot op heden heeft de onderneming de met haar portefeuille gerealiseerde capaciteit meer dan verdubbeld van 4.600 MW tot 10.000 MW. Meer dan 6.000 MW daarvan is afkomstig van zonne-energie, waarmee Next Kraftwerke momenteel de grootste directe PV-marketeer in Duitsland is. Naast het op de markt brengen van oplossingen via een eigen virtuele energiecentrale, biedt Next Kraftwerke ook een VPP-as-a-Service-oplossing aan. "Via ons VPP-platform NEMOCS hebben ook andere bedrijven de mogelijkheid om hun eigen virtuele elektriciteitscentrale op te zetten en zo zelf actief deel te nemen aan de groene elektriciteitsmarkt van de toekomst", besluit Jochen Schwill. 

 

Over Next Kraftwerke

Next Kraftwerke exploiteert een van de grootste virtuele elektriciteitscentrales in Europa. In de Next Pool zijn meer dan 13.000 gedecentraliseerde elektriciteitsproducenten en -- verbruikers die via een platform met elkaar verbonden zijn en met het zelfontwikkelde controlesysteem aangestuurd kunnen worden. Met een netwerkopwekkingscapaciteit van meer dan 10.000 megawatt draagt Next Kraftwerke bij tot het in evenwicht houden van de frequentiefluctuaties in het net. Daarnaast optimaliseert het in Keulen gevestigde bedrijf, dat sinds 2021 deel uitmaakt van de Shell-groep, de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik van de netwerkklanten op basis van prijssignalen en verhandelt het hun elektriciteit op verschillende Europese beurzen (bv. EPEX en EEX) via zijn eigen 24/7-handel in elektriciteit.
 

Jan De Decker Next Kraftwerke Belgium

Perscontact

Jan De Decker

Voor bijkomende informatie over Next Kraftwerke Benelux, kan u contact opnemen met Jan De Decker.

Next Kraftwerke logo image

Next Kraftwerke