Shell koopt Next Kraftwerke om positie in hernieuwbare energiehandel te versterken


Gepubliceerd op 25. February 2021

Onder voorwaarde van goedkeuring door de regelgevende instanties, zal Shell* 100% van de aandelen in Next Kraftwerke overnemen. Als deel van de divisie ‘Renewables & Energy Solutions’ van Shell, zal de van oorsprong Duitse energiehandelaar en uitbater van een Virtuele Energiecentrale uit Keulen haar positie als vooraanstaande handelaar hernieuwbare energie versterken.

Na afronding van de overname, zal Next Kraftwerke als deel van het portfolio van de Shell group haar activiteiten verder zetten onder haar huidige handelsmerk en management team. Daarnaast blijven alle personeelsleden van Next Kraftwerke na afronding van de overname in dienst.

Hendrik Sämisch, oprichter en CEO van Next Kraftwerke, ziet de samenwerking als een bewijs voor de voortgang van de wereldwijde transformatie naar een koolstofvrij energiesysteem: "We komen uit een fossiel tijdperk van bijna 200 jaar en zitten midden in de transformatie naar een duurzamer energiesysteem. We kunnen deze transformatie pas met succes vormgeven als ook de spelers in de conventionele energie-industrie deze actief voortstuwen. Mijn medeoprichter Jochen Schwill en ik zijn ervan overtuigd dat we met deze samenwerking kunnen helpen om die verandering verder te versnellen."

Jochen Schwill vult aan: "De markt voor de handel in hernieuwbare energie is erg dynamisch. In de komende jaren verwachten wij een snelle toename van de vraag naar handelscontracten voor hernieuwbare energie opgewekt door installaties die niet langer onder een subsidieregeling vallen, of die zonder subsidies werden gebouwd. Om optimaal gepositioneerd te zijn op deze markt, zowel voor onze huidige klanten en onze verdere groei, en om aan de vraag van de industrie naar nieuwe producten te voldoen, hebben wij besloten een partnership aan te gaan met Shell Renewables & Energy Solutions. Dit geeft ons als energiehandelaar de nodige middelen voor de toekomst, met name voor complexere handelsproducten. Op deze manier vergroten we ook de opportuniteiten voor onze klanten om hun stroom in de toekomst op de best mogelijke manier op de elektriciteitsmarkten te blijven vermarkten."

Maar het is niet alleen Next Kraftwerke die groeipotentieel ziet in de handel in elektriciteit. David Wells, VP Shell Energy Europe, legt uit: "Als gevolg van de energietransitie wordt de elektriciteitsmarkt snel gefragmenteerder en meer gedecentraliseerd. Dit wordt in grote mate aangedreven door het groter aantal kleinere elektriciteitsproducenten, alsook door een toename van opwek voor eigen gebruik door afnemers. De overname van Next Kraftwerke zal de groeistrategie van Shell versnellen door kleinere duurzame installaties aan onze portefeuille toe te voegen. Met de complementaire expertise van de twee bedrijven zullen we ook grootschalige duurzame energieprojecten kunnen ondersteunen door een breed aanbod voor hedging en risicobeheer.”

*Shell Overseas Investment B.V.

Door duizenden gedecentraliseerde eenheden in de virtuele elektriciteitscentrale samen te brengen met behulp van geavanceerde aansturing op afstand, maakt Next Kraftwerke een geoptimaliseerde dispatching en handel mogelijk van de geaggregeerde capaciteit van elektriciteitsproducenten, energieopslag en verbruikers.

Contact

Next Kraftwerke GmbH | Jan Aengenvoort | Tel. +49 221 820085 855 | aengenvoort[at]next-kraftwerke.de |
Shell | Cornelia Wolber | Tel. +49 40 6324 5650 | Cornelia.Wolber[at]shell.com |

Auteur

Next Kraftwerke exploiteert een van de grootste virtuele energiecentrales in Europa. Om het volledige potentieel van digitalisering te benutten, sluiten we meer dan 10.000 eenheden die energie produceren of verbruiken aan bij onze Virtual Power Plant Next Pool. Deze heeft een totale capaciteit van meer dan 8.500 MW. Door onze technologie zijn onze klanten in staat om elektriciteit te produceren en te verbruiken wanneer de prijzen voor hen het gunstigste zijn. Door deze geaggregeerde stroom 24 uur per dag en 7 dagen per week te verhandelen op verschillende energiespotmarkten, levert onze Virtual Power Plant een aanzienlijke bijdrage aan het stabiliseren van het net. De stroom die door de individuele eenheden wordt opgewekt en verbruikt in tijden van piekbelasting wordt op een slimme manier verdeeld.