The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590

Stroometiket

Het stroometiket geeft op overzichtelijke manier weer wat de oorsprong en milieu impact is van de door ons geleverde stroom in het kader van onze verschillende energieproducten. In kalenderjaar 2020, 2021 en 2022 beleverden we enkel zakelijke klanten in het kader van onze terugleveringscontracten (zonne en wind PPAs). Alle geleverde stroom is 100% hernieuwbaar.