The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590

Virtuele energiecentrale
Hoe verdeelde energiebronnen in een netwerk onderbrengen

Een Virtual Power Plant (VPP) is een netwerk van gedecentraliseerde, middelgrote energieopwekkingseenheden en flexibele stroomverbruikers en opslagsystemen. Kom meer te weten over het doel van dit netwerk en de technologie die onze VPP aandrijft.

Wat is het doel van een virtuele elektriciteitscentrale?

Afhankelijk van de specifieke marktomgeving kunnen VPP's een hele reeks taken vervullen. In het algemeen is het doel gedistribueerde energiebronnen zoals windmolenparken, zonneparken en warmtekrachtkoppelingseenheden (WKK) in een netwerk op te nemen om hun vermogen te bewaken, te voorspellen, te optimaliseren en te verhandelen. Op die manier kunnen schommelingen in de opwekking van hernieuwbare energiebronnen worden gecompenseerd door het op- en afregelen van de stroomopwekking en het stroomverbruik van bestuurbare eenheden. Maar de VPP helpt niet alleen de elektriciteitsnetten te stabiliseren. Zij schept ook de voorwaarden voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de markten. Individuele kleine centrales kunnen in het algemeen geen balanceringsdiensten leveren of hun flexibiliteit aanbieden op de elektriciteitsbeurzen. Dit komt omdat hun opwekkingsprofiel te sterk varieert of omdat zij gewoon niet voldoen aan de minimumomvang van de biedingen op de markten. Door het vermogen van verscheidene eenheden samen te voegen, kan een VPP dezelfde dienst en redundantie leveren en vervolgens op dezelfde markten handelen als grote centrale elektriciteitscentrales of industriële verbruikers.
 

Functioning of a Virtual Power Plant explained.

Controlesysteem: Krachtige gegevensverwerking

Het controlesysteem is de technologische kern van de Virtuele Energiecentrale. Alle activa die in de VPP in een netwerk zijn opgenomen, kunnen efficiënt worden bewaakt, gecoördineerd en gecontroleerd door het centrale controlesysteem. Controlecommando's en gegevens worden verzonden via beveiligde dataverbindingen die door middel van coderingsprotocollen zijn afgeschermd van ander dataverkeer. Het controlesysteem slaat alle gegevens op die nodig zijn om de optimale exploitatieschema's voor elektriciteitsproducenten en -verbruikers te berekenen. Dit zijn bijvoorbeeld:

Werkelijk vermogen

Paraatheid van de elektriciteitscentrale of de stroomverbruiker

Vermogensbereik voor het balanceren van energie

Gas- of warmteopslag

Werkelijke temperatuur (bijvoorbeeld in een koelhuis)

Waterniveaus (bijvoorbeeld voor een industriële pomp)

Naast de werking van elk afzonderlijk onderdeel van de VPP volgens een geoptimaliseerd schema, gebruikt het centrale besturingssysteem een speciaal algoritme om zich aan te passen aan de opdrachten voor de balanceringsreserve van de transmissiesysteembeheerders, net zoals grotere conventionele elektriciteitscentrales dat doen. De bidirectionele gegevensuitwisseling tussen de afzonderlijke centrales en de VPP maakt niet alleen de overdracht van besturingscommando's mogelijk. Hij verschaft ook real-time gegevens over het capaciteitsgebruik van de gekoppelde eenheden. Zo kunnen bijvoorbeeld de teruglevering van windenergie en zonne-energie, alsook verbruiksgegevens en laadniveaus voor elektriciteitsopslag worden gebruikt om nauwkeurige prognoses op te stellen voor de elektriciteitshandel en de planning van de regelbare elektriciteitscentrales.

Next Box: Veilige verbinding met de VPP

De Next Box is een afstandsbediening waarmee gedecentraliseerde energieproducenten en -verbruikers kunnen worden verbonden met het besturingssysteem van de VPP. De Next Box verbindt de centrales via een bidirectionele, speciaal beveiligde (tunneld) draadloze verbinding met gebruikmaking van het IEC 60870-5-104-telecontroleprotocol. De verbinding wordt tot stand gebracht via een SIM-kaart en heeft een eigen toegangspunt tot het mobiele netwerk (APN). Op dit toegangspunt moet elke SIM-kaart die in een Next Box is geïnstalleerd, zich authentiseren om lid te worden van de gesloten gebruikersgroep voor communicatie met het besturingssysteem.
 

De afstandsbediening Next Box van Next Kraftwerke.

De basisconfiguratie van de Next Box bestaat uit drie elementen:

  • PLC (Programmable Logic Controller): Een kleine computer, die de ruwe bedrijfsgegevens van de installatie verwerkt en codeert.
  • Modem: Zorgt voor een communicatieverbinding tussen de remote unit en het besturingssysteem.
  • Antenne: Versterkt de signaalontvangst en kan indien nodig tot 15 m van de Next Box worden geplaatst, bijvoorbeeld op het dak van een gebouw.

Als de Next Box ter plaatse is geïnstalleerd, wordt de installatie een onderdeel van de Virtual Power Plant. Zij kan nu alle gegevens die de basis vormen voor de berekening van de optimale manier waarop zij moet worden bediend, rechtstreeks naar ons besturingssysteem zenden. Hoewel wij in staat zijn om de genetwerkte eenheden via de Next Box te besturen, blijven de afzonderlijke eenheden onafhankelijk eigendom en worden zij onafhankelijk bestuurd.

Met onze technologie verenigen we kleine decentrale centrales, verbruikers en batterijopslag in een sterk team.

Maak er deel van uit of gebruik zelf onze VPP-as-a-service software.

Onze VPP

Wij beheren een van de grootste VPP's van Europa. Maak deel uit van onze Next Pool om uw activa op de energiemarkt te brengen.

Uw VPP

Creëer uw eigen VPP met onze Software as a Service oplossing NEMOCS.