Regelvermogen – aFRR

Stabiliseer het net bij grote onbalansen

Regelvermogen of aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) is de tweede vorm van balanceringsenergie. Eenmaal geactiveerd door de netbeheerder moet het vermogen binnen 15 minuten volledig beschikbaar zijn, met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min, en elke paar seconden een nieuw setpoint kunnen volgen. Het is daarmee het meest veeleisende balanceringsreserveproduct. Exploitanten van elektriciteitscentrales of bedrijven met een groot elektriciteitsverbruik kunnen zowel opregelend als afregelend aFRR aanbieden. Bij opregelend aFRR, ook wel "upward regulation" genoemd, wordt extra elektriciteit aan het net geleverd om een tekort weg te werken, bij afregelend aFRR (downward regulation) wordt elektriciteit van het net onttrokken.

Soorten aFRR

Opregelend aFRR

Opregelend aFRR zorgt voor energietoevoer aan het net bij een stroomtekort. Dit kan bijvoorbeeld door het opstarten van een WKK-installatie, een biogasinstallatie of door het ontladen van een batterij. Het kan echter ook geleverd worden door verbruiksprocessen tijdelijk te verminderen, bijvoorbeeld in de industrie.

Afregelend aFRR

Afregelend aFRR zorgt voor een reductie van injectie of verhoging van afname van het net bij stroomoverschotten. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een onverwachte, grote toevoer van zonne- en windenergie aan het net. Voor het leveren van afregelend aFRR wordt bijvoorbeeld uw WKK, biogasinstallatie of noodgenerator uitgeschakeld, of een industrieel verbruiksproces ingeschakeld.

Elektriciteitsproducenten en -consumenten kunnen volgens de eisen van de netbeheerder enkel aFRR aanbieden bij een vermogen groter dan 1 MW. De virtuele elektriciteitscentrale van Next Kraftwerke maakt het echter mogelijk om met aanzienlijk kleinere installaties deel te nemen aan de aFRR-markt door ons gemeenschappelijk vermogen. Vanaf 200 kilowatt aan capaciteit kan uw installatie in onze Next Pool inkomsten genereren uit de verkoop van afregelend of opregelend aFRR. Laat u eenvoudig en vrijblijvend adviseren!

Laat u vrijblijvend adviseren

Hoe Next Kraftwerke uw aFRR op de markt brengt

Overzicht Productvereisten Aansluiting op de VPP Tennet aanbesteding Inkomsten
Overzicht

Regelvermogen of aFRR is een balanceringsreserve om grote ombalansen in het net te compenseren. Bij een activatie door de netbeheerder moet het vermogen binnen 15 minuten beschikbaar zijn met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min. Na activatie moet de installatie elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder kunnen opvolgen. Daarom moet de installatie via een mobiele dataverbinding met de transmissienetbeheerder worden verbonden. Warmte-krachtkoppelingen, bijvoorbeeld in kassen en biogasinstallaties, industriele processen, maar ook noodstroomaggregaten zijn geschikt voor het leveren van aFRR. Bij Next Kraftwerke integreren we deze technologieën snel en eenvoudig in de Next Pool, om ze vervolgens op de aFRR-markt aan te bieden.
Productvereisten

Regelvermogen kan op twee manieren worden geleverd: opregelend aFRR voedt het net met extra vermogen, afregelend aFRR onttrekt stroom aan het net. Doorslaggevend is het tijdstip van levering: binnen 30 seconden na activering op afstand moet de producent of consument reageren. Het volledige gecontracteerde vermogen moet binnen 15 minuten bereikt worden met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min. Na activatie moet de installatie elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder kunnen opvolgen.
Aansluiting op de VPP

We sluiten uw installatie aan op de virtuele energiecentrale via een betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP. Om uw eenheid aan te sluiten, maken we gebruik van de aanwezige protocolinterface of onze eigen interface: de Next Box.
Tennet aanbesteding

De transmissienetbeheerder TenneT doet een wekelijkse aanbesteding voor de benodigde hoeveelheden aFRR. Leveranciers kunnen regelvermogen aandbieden vanaf een minimumvolume van 1 MW als aan alle technische productvereisten voldaan is. Nadat de biedingsfase is afgerond, worden de biedingen gerangschikt volgens de zogenaamde merit order. Om het benodigd volume te contracteren, kent Tennet eerst de laagste biedingen toe, gevolgd door duurdere biedingen, tot de gewenste hoeveelheid bereikt is. De bieder ontvangt een vergoeding voor het aanbieden van aFRR en een additionele vergoeding bij iedere activatie.
Inkomsten

Regelvermogen is het balanceringsreserveproduct met de hoogste inkomsten. In 2021 ligt de gemiddelde prijs van aFRR ligt tussen 9 - 13 euro per MW per uur. Voor een installatie die 100% beschikbaar is, kan de aFRR-markt dus een additioneel inkomen tussen de 80.000 en 115.000 euro opleveren. Hiernaast wordt ook een activatievergoeding uitbetaald.

Wij zijn uw partner voor de verkoop van aFRR

Bij Next Kraftwerke is persoonlijk contact met u het belangrijkste voor ons. Wij kijken samen met u hoe we uw flexibele installatie zo hoog mogelijk kunnen laten renderen. Samen met ons advies- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en distributeurs ervoor dat uw installatie binnen de balanceringsreservemarkten een succes wordt.

In cijfers

190
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Vraag een offerte aan

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend gesprek - of bel ons op.