Biogas en biomassa

Biogascentrales bij Next Kraftwerke

Verkoop uw stroom uit biogas en biomassa op de meest optimale manier. De virtuele energiecentrale van Next Kraftwerke verbindt duizenden eenheden die stroom produceren en verbruiken. Door lid te worden van deze intelligente 'pool', kunt u genieten van alle voordelen van de Europese energiemarkten waarbij we uw stroom uit biogas tegen transparante voorwaarden boven het markgemiddelde verkopen.

Uw mogelijkheden voor betere inkomsten

Vraag nu uw vrijblijvende inkomensberekening aan

Verkoop uw stroom uit biogas en biomassa

Next Kraftwerke maakt de weg vrij voor de energiemarkt van de toekomst. Nadat u contact met ons heeft opgenomen, telefonisch of via ons contactformulier, bezorgen we u een vrijblijvende berekening van uw inkomsten. Als ons bedrijf en de berekening aan uw verwachtingen voldoen, ondertekenen we een contract en sluiten we uw biogas- of biomassacentrale aan op de virtuele energiecentrale, zodat we uw stroom op de energiemarkten kunnen verkopen.

Overview Aansluiting op het besturingssysteem Nauwkeurige voorspelling en verhandeling Uw inkomsten
Overview

  1. We analyseren en evalueren het potentieel van uw biogas- of biomassacentrale. 
  2. We sluiten uw installatie aan op de virtuele energiecentrale. 
  3. We verhandelen uw elektriciteit op de Europese energiebeurzen of bieden deze aan als balanceringsreserve bij de netbeheerder. 
  4. U ontvangt de inkomsten uit de stroomhandel of balanceringsmarkten, alsmede uw SDE+ subsidie. U bent verzekerd van hogere inkomsten dan u heeft ontvangen in eerdere contracten.
Aansluiting op het besturingssysteem

We sluiten uw biogasinstallatie aan op de virtuele energiecentrale via een betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP. Om uw eenheid aan te sluiten, maken we gebruik van de aanwezige protocolinterface of onze eigen interface: de Next Box.
Nauwkeurige voorspelling en verhandeling

Ons team van ervaren analisten en traders verkoopt de elektriciteit die u opwekt uit biomassa en biogas op elektriciteitsbeurzen in heel Europa. De geanalyseerde gegevens van de centrales in onze Next Pool zijn van groot belang, omdat de duizenden eenheden continu gegevens leveren die we nodig hebben om nauwkeurige voorspellingen te maken. In combinatie met de ervaring en kennis van onze analisten en energiemeteoroloog, slagen we er op deze manier in om succesvol elektriciteit te verhandelen met een opbrengst die boven het marktgemiddelde ligt.
Uw inkomsten

U ontvangt de SDE+ subsidie en de inkomsten uit de elektriciteitsmarkt, maar wij garanderen ook nog eens de aankoop van uw Garanties van Oorsprong (GvO) – u ontvangt dus inkomsten uit drie verschillende bronnen. Dankzij dit businessmodel kunt u op elk moment rekenen op een opbrengst die hoger ligt dan het marktgemiddelde.

Balanceringsenergie

Zonne- en windenergiecentrales produceren wisselende hoeveelheden stroom, afhankelijk van de weersomstandigheden, wat leidt tot schommelingen in de netfrequentie. Om deze fluctuaties op te vangen, hebben de transmissienetbeheerders (TSO's) balanceringsvermogen nodig. Kernenergie- en steenkolencentrales kunnen hun productie niet snel aanpassen. Hetzelfde geldt voor wind- en zonne-energiecentrales, die afhankelijk zijn van het weer. Uw biogasinstallatie kan zich echter snel aanpassen aan de elektriciteitsproductie, en deze flexibiliteit is een waardevolle troef op de balanceringsenergiemarkten.

Overzicht Aansluiten op de Next Pool Primaire Reserve (FCR) Regelvermogen (aFRR) Reservevermogen (mFRR) Noodvermogen (mFRR) Veilingen & Prijzen
Overzicht

  1. Wij analyseren samen met u op welke reservemarkt uw biogasinstallatie de hoogste waarde heeft.
  2. Wij verbinden uw installatie met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, waarmee het besturingssysteem de installatie kan sturen om te reageren op de setpoints van de TSO.
  3. Om deel te nemen aan de balanceringsmarkten moet uw installatie een prekwalificatie door de TSO krijgen. Wij verzorgen dit proces voor u.
  4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw biogasinstallatie gevaloriseerd op de reservemarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding. In sommige gevallen is er ook sprake van een activeringsvergoeding.

Aansluiten op de Next Pool

Om uw biogasstroom te valoriseren op de reservemarkten is een aansluiting op de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box noodzakelijk. Wanneer de TSO een bepaalde hoeveelheid reservevermogen activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch het optimale operationele schema, en verzendt hiervoor de nodige informatie naar de installaties in de Next Pool.

Next Box: De Next Box koppelt uw installatie aan de Virtual Power plant. De communicatie van uw installatie met ons besturingssysteem zetten wij op via een beveiligde verbinding met het mobiele Virtual Private Network (VPN). Wij gebruiken deze interface voor bidirectionele gegevensuitwisseling alsmede voor het indienen van controleopdrachten waarmee reservevermogen vanuit uw eenheid wordt geleverd.

Besturingssysteem: De installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem en geven ons hiermee een overzicht van de beschikbare geaggregeerde capaciteit. Het besturingssysteem levert voornamelijk geautomatiseerde commando's waarbij gebruik gemaakt wordt van M2M-communicatie. Wij garanderen ten alle tijden de strengste veiligheidsnormen.
Primaire Reserve (FCR)

Het primair reservevermogen (FCR) heeft een activeringstijd van maximaal 30 seconden. Om een snelle activatie te bereiken, controleren we constant de netfrequentie op uw site met de Next Box. Als de netfrequentie in een bepaald spectrum daalt of stijgt zullen wij respectievelijk uw eenheid versnellen of vertragen.

In het prekwalificatieproces voor het primair reservevermogen voeren wij een gesimuleerde reserve-aanvraag uit. Hierbij meten wij de hoeveelheid reservevermogen die uw installatie kan opwekken in een vooraf gedefinieerde tijdscyclus. Vervolgens nemen we deze hoeveelheid stroom als basis voor de berekening van uw balanceringsreservemarktopbrengsten voor het primair reservevermogen, welke u zult ontvangen van de TSO (TenneT).
Regelvermogen (aFRR)

aFRR is de op één na snelste levering van balanceringsenergie en kan worden geleverd in de vorm van een positieve aFRR (voeding aan het net) of in de vorm van een negatieve aFRR (door het verbruiken of afnemen van energie uit het net). Aangesloten eenheden moeten binnen 30 seconden na activering reageren met een merkbare verandering in hun stroomproductie. Om de gevraagde aFRR snel genoeg te leveren, moet elk apparaat in staat zijn om het vermogen met 7 procent per minuut te verhogen of verlagen. Het volledige vermogen van de installatie moet na ongeveer 15 minuten bereikt kunnen worden.

Voor de levering van een aFFR is reeds een capaciteitsprijs betaald; indien nodig zal hier een energieprijs bij worden opgeteld. De hoogte van deze prijzen wordt bepaald door de opbrengst van veilingen en de rangorde naar energieprijs op de reservemarkt.
Reservevermogen (mFRR)

Het volgens een planning geactiveerde reservevermogen is de traagste en meest eenvoudige vorm van balanceringsenergie, bestaande uit alleen positieve mFRR. Installaties die reservevermogen leveren worden geactiveerd volgens een vast schema. Net als bij de aFRR wordt bij een mFRR zowel een prestatieprijs voor de voorziening als een energieprijs per oproep betaald. Welke installaties een activeringsbevel krijgen wordt bepaald aan de hand van een combinatie van leveringscapaciteit en vraagprijs.
Noodvermogen (mFRR)

Als er grote stroomschommelingen zijn wordt het noodvermogen geactiveerd. Net als aFRR wordt deze geactiveerd door een signaal van de netbeheerder. Noodvermogen moet binnen 15 minuten worden geleverd. Dit balanceringsproduct is bedoeld voor kritieke situaties in het Nederlandse net, en wordt daarom slechts zelden geactiveerd.
Veilingen & Prijzen

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse balanceringsenergiemarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen.

Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van de hoogte van hun tarieven. Als er balanceringsenergie nodig is, beloont de TSO eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. TenneT betaalt een bijkomende activatievergoeding voor de aanbieders van aFRR en mFRR bij elke afroep.

Feiten en cijfers

190
 
Medewerkers
meer dan 3400
Units 
Biogas units
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Alle diensten onder één dak

Voor Next Kraftwerke is deskundig en persoonlijk contact met u het allerbelangrijkste. We brengen alle experts samen om de elektriciteit uit uw biogasinstallatie met succes te verhandelen. Samen met ons sales- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en handelaars ervoor dat met uw wensen rekening wordt gehouden en dat de energiehandel een succes wordt.

Vraag nu uw vrijblijvende inkomensberekening aan