WKK (Warmtekrachtkoppeling)

Word lid van de virtuele energiecentrale van Next Kraftwerke

Omdat het geproduceerde vermogen stuurbaar is bij een warmtekrachtkoppeling, zijn deze installaties bijzonder waardevol in een virtuele energiecentrale. Ze kunnen niet alleen elektriciteit verkopen in direct marketing, maar ook positieve en negatieve balanceringsenergie op de markt brengen. Ontvang extra inkomsten in direct marketing met Next Kraftwerke en profiteer bovendien ook van de inkomsten uit de balanceringsenergiemarkt.

Uw mogelijkheden voor hogere inkomsten

Vraag nu uw vrijblijvende inkomensberekening aan

Verkoop uw stroom uit WKK-centrales

We sluiten uw WKK-installatie aan op de virtuele energiecentrale. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons een vrijblijvende offerte op basis van de belangrijkste gegevens van uw installatie. Als u overtuigd bent door ons aanbod, kunt u zich bij ons aansluiten en integreren we uw WKK-installatie in onze virtuele energiecentrale. Vervolgens kunnen we uw elektriciteit op de elektriciteitsbeurs verkopen – en ontvangt u extra inkomsten.

Overzicht Aansluiting op het besturingssysteem Nauwkeurige voorspelling en verhandeling
Overzicht

  1. Wij sluiten uw WKK-installatie aan op het besturingssysteem van onze virtuele energiecentrale via onze eigen besturingsinterface, de Next Box, of via de bestaande protocolinterface van uw installatie. De stroomvoorziening van uw energiecentrale wordt op geen enkel moment beïnvloed. 
  2. Wij maken een optimale planning voor uw WKK-installatie door elk kwartaal de marktprijzen te analyseren. 
  3. Wij sturen besturingssignalen naar uw WKK-besturingssysteem zodat het zich kan aanpassen aan het geoptimaliseerde schema door het vermogen aan te passen. 
  4. U ontvangt inkomsten van de energiehandel – meer dan wat u zou krijgen bij levering van een constant vermogen. Voor onze dienstverlening brengen we een klein en transparant deel van uw winst in rekening.
Aansluiting op het besturingssysteem

We sluiten uw WKK-installatie aan op de virtuele energiecentrale via onze Next Box-interface of via de protocolinterface die mogelijk al aanwezig is in uw installatie. Het systeem is gebaseerd op een betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP.
Nauwkeurige voorspelling en verhandeling

Uw opgewekte stroom wordt verkocht op internationale energiebeurzen door ons team van analisten en handelaars. De gegevens die u met uw WKK-eenheid heeft gegenereerd, zijn essentieel voor deze handel. Door de realtimegegevens van elke installatie in ons netwerk kan ons team betrouwbare voorspellingen en analyses leveren. Gecombineerd met voorspellingen van onze meteoroloog kunnen we uw energie met meer winst verkopen. Naast een garantie voor hogere winst, helpt dit ook bij het opbouwen en versterken van een flexibele energiemarkt.

Balanceringsenergie

Zonne- en windenergiecentrales produceren niet altijd dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Dit kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, schommelingen in de netfrequentie veroorzaken. Om deze fluctuaties te compenseren, hebben de TSO's (transmissiesysteembeheerders) balanceringsenergie nodig - een reserve die u met uw WKK-installatie kunt leveren. Door de langzame reactie van kernenergie- en kolencentrales op veranderingen in het net, is uw uitermate flexibel vermogen van grote waarde voor het energiesysteem.

Overzicht Aansluiten FCR Regelvermogen (aFRR) Reservevermogen (mFRR) Noodvermogen (mFRR) Veilingen & Prijzen
Overzicht

  1. Wij analyseren samen met u op welke reservemarkt uw biogasinstallatie de hoogste waarde heeft.
  2. Wij verbinden uw installatie met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, waarmee het besturingssysteem de installatie kan sturen om te reageren op de setpoints van de TSO.
  3. Om deel te nemen aan de balanceringsmarkten moet uw installatie vooraf gekwalificeerd zijn door de TNB. Wij verzorgen dit proces voor u.
  4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw biogasinstallatie gevaloriseerd op de reservemarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding. In sommige gevallen is er ook sprake van een activeringsvergoeding.

Aansluiten

Om uw biogasstroom te valoriseren op de reservemarkten is een aansluiting op de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box noodzakelijk. Wanneer de TSO een bepaalde hoeveelheid reservevermogen activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch het optimale operationele schema en verzendt hiervoor de nodige informatie naar de installaties in de Next Pool.

Next Box: De Next Box koppelt uw installatie aan de Virtual Power plant. De communicatie van uw installatie met ons besturingssysteem wordt door ons opgezet via een beveiligde verbinding met het mobiele Virtual Private Network (VPN). Wij gebruiken deze interface voor bidirectionele gegevensuitwisseling alsmede voor het indienen van controleopdrachten waarmee balanceringsenergie vanuit uw eenheid wordt geleverd.

Besturingssysteem: De installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem en geven ons hiermee een overzicht van de beschikbare geaggregeerde capaciteit. Het besturingssysteem levert voornamelijk geautomatiseerde commando's waarbij gebruik gemaakt wordt van M2M-communicatie. Wij garanderen ten alle tijden de strengste veiligheidsnormen.
FCR

Het primair reservevermogen heeft een activeringstijd van maximaal 30 seconden. Om een snelle activatie te bereiken, controleren we de netfrequentie in uw bedrijf constant met de Next Box. Als de netfrequentie in een bepaald spectrum daalt of stijgt, zullen wij respectievelijk uw eenheid versnellen of vertragen.

In het prekwalificatieproces voor het primair reservevermogen voeren wij een gesimuleerde reserve-aanvraag uit. Hierbij meten wij de hoeveelheid reservevermogen die uw installatie kan opwekken in een vooraf gedefinieerde tijdscyclus. Vervolgens nemen we deze hoeveelheid stroom als basis voor de berekening van uw reservemarktopbrengsten voor het primair reservevermogen, welke u zult ontvangen van de TSO (TenneT).
Regelvermogen (aFRR)

aFRR is de op één na snelste levering van balanceringsenergie en kan worden geleverd in de vorm van een positieve aFRR (voeding aan het net) of in de vorm van een negatieve aFRR (door het verbruiken of afnemen van energie uit het net). Aangesloten eenheden moeten binnen 30 seconden na activering reageren met een merkbare verandering in hun stroomproductie. Om de gevraagde aFRR snel genoeg te leveren, moet elk apparaat in staat zijn om het vermogen met 7 procent per minuut te verhogen of verlagen. Het volledige vermogen van de installatie moet na ongeveer 15 minuten bereikt kunnen worden.

Voor de levering van een aFFR is reeds een capaciteitsprijs betaald; indien nodig zal hier een energieprijs bij worden opgeteld. De hoogte van deze prijzen wordt bepaald door de opbrengst van veilingen en de rangorde naar energieprijs op de reservemarkt.
Reservevermogen (mFRR)

Het volgens een planning geactiveerde reservevermogen is de traagste en meest eenvoudige vorm van balanceringsenergie, bestaande uit alleen positieve mFRR. Installaties die reservevermogen leveren worden geactiveerd volgens een vast schema. Net als bij aFRR wordt bij mFRR zowel een prestatieprijs voor de voorziening als een energieprijs voor de oproep betaald. Welke installaties een activeringsbevel krijgen wordt bepaald aan de hand van een combinatie van leveringscapaciteit en vraagprijs.
Noodvermogen (mFRR)

Als er grote stroomschommelingen zijn wordt het noodvermogen geactiveerd. Net als de aFRR wordt deze geactiveerd door een centraal uitgegeven order. Noodvermogen moet binnen 15 minuten worden geleverd. Dit aanvullende product moet een snelle reactie geven in kritieke situaties, d.w.z. wanneer de mFRR op basis van voorspellende berekeningen naar verwachting ontoereikend zal zijn.
Veilingen & Prijzen

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse balanceringsenergiemarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen.

Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van de hoogte van hun tarieven. Als er balanceringsreserve nodig is, beloont de TSO eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. TenneT betaalt extra werktarieven voor de aanbieders van aFRR en mFRR bij oproep.

Feiten en cijfers

190
 
Medewerkers
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
15,1
TWh 
Verhandelde elektriciteit
2019
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Alle diensten onder één dak

Voor Next Kraftwerke is deskundig en persoonlijk contact met u het allerbelangrijkste. We brengen alle experts samen om de elektriciteit uit uw WKK-installatie met succes te verhandelen. Samen met ons sales- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en handelaars ervoor dat met uw wensen rekening wordt gehouden en dat de verkoop van uw energie een succes wordt.

Vraag nu uw vrijblijvende inkomstenberekening aan