WKK (Warmtekrachtkoppeling)

Word lid van de virtuele energiecentrale van Next Kraftwerke

Omdat ze hun geproduceerd vermogen zo goed kunnen regelen, zijn installaties op warmtekrachtkoppeling bijzonder waardevol voor virtuele energiecentrales. Ze kunnen niet alleen elektriciteit verkopen in direct marketing, maar ook positieve en negatieve balanceringsenergie op de markt brengen. Ontvang extra inkomsten in direct marketing met Next Kraftwerke en profiteer bovendien ook van de inkomsten uit de markt van de balanceringsenergie.

Uw mogelijkheden voor betere inkomsten

Vraag nu uw vrijblijvende inkomensberekening aan

Verkoop uw stroom uit WKK-centrales

We sluiten uw WKK-installatie aan op de virtuele energiecentrale. Neem gewoon via het contactformulier contact met ons op, dan krijgt u van ons een vrijblijvende offerte op basis van de belangrijkste gegevens van uw installatie. Als u overtuigd bent door ons aanbod, kunt u zich bij ons aansluiten en dan integreren we uw WKK-centrale in onze virtuele energiecentrale. Vervolgens kunnen we uw elektriciteit op de elektriciteitsbeurs verkopen – en u ontvangt uw extra inkomsten.

Overview Aansluiting op het besturingssysteem Nauwkeurige voorspelling en verhandeling
Overview

  1. Wij sluiten uw WKK-eenheid aan op het besturingssysteem van onze virtuele energiecentrale via onze eigen besturingsinterface Next Box of via de bestaande protocolinterface van uw installatie. De stroomvoorziening van uw energiecentrale wordt op geen enkel moment beïnvloed. 
  2. Wij stellen een optimale planning op voor uw WKK-eenheid door elk kwartaal de marktprijzen te analyseren. 
  3. Wij sturen besturingssignalen naar uw WKK-besturingssysteem zodat het zich kan aanpassen aan het geoptimaliseerde schema om het vermogen aan te passen. 
  4. U ontvangt inkomsten van de energiebeurs – meer dan wat u zou krijgen als u een constant vermogen zou leveren. Voor onze dienstverlening brengen we een klein en transparant deel van uw winst in rekening.
Aansluiting op het besturingssysteem

We sluiten uw WKK-installatie aan op de virtuele energiecentrale via onze Next Box-interface of via de protocolinterface die mogelijk al aanwezig is in uw centrale. Het systeem is gebaseerd op een betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP.
Nauwkeurige voorspelling en verhandeling

Uw opgewekte stroom wordt verkocht op internationale energiebeurzen door ons team van analisten en traders. De gegevens die u met uw WKK-eenheid heeft gegenereerd, zijn essentieel voor deze taak. Met de realtimegegevens van elke centrale in ons netwerk kan ons team betrouwbare voorspellingen en analyses leveren. Die passen we vervolgens aan op basis van de voorspellingen van onze meteoroloog, zodat we uw energie met meer winst kunnen verkopen. Dit garandeert niet alleen voor een hogere winst, maar helpt ook bij het opbouwen en versterken van een flexibele energiemarkt.

Regelvermogen

Zonne- en windenergiecentrales produceren niet altijd dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Dit kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, schommelingen in de netfrequentie veroorzaken. Om deze fluctuaties te compenseren, hebben de TSO's (transmissiesysteembeheerders) reservevermogen nodig - een bron die u met uw WKK-installatie kunt leveren. Door de langzame reactie van kerncentrales en kolencentrales op veranderingen in het net, is uw uitermate flexibel vermogen van grote waarde voor het energiesysteem.

Overzicht Aansluiten FCR Regelvermogen (aFRR) Reservevermogen (mFRR) Noodvermogen (mFRR) Veilingen & Prijzen
Overzicht

  1. Wij analyseren samen met u op welke reservemarkt uw biogasinstallatie de hoogste waarde heeft.
  2. Wij verbinden uw installatie met de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box, waarmee het besturingssysteem de installatie kan sturen om te reageren op de setpoints van de TSO.
  3. Om deel te nemen aan de balanceringsmarkten moet uw installatie vooraf gekwalificeerd zijn door de TNB. Wij verzorgen dit proces voor u.
  4. Na een succesvolle prekwalificatie wordt uw biogasinstallatie gevaloriseerd op de reservemarkt en beloond met een capaciteitsvergoeding. In sommige gevallen is er ook sprake van een activeringsvergoeding.

Aansluiten

Om uw biogasstroom te valoriseren op de reservemarkten is een aansluiting op de virtuele elektriciteitscentrale via de Next Box noodzakelijk. Wanneer de TSO een bepaalde hoeveelheid reservevermogen activeert, bepaalt ons besturingssysteem automatisch het optimale operationele schema en verzendt hiervoor de nodige informatie naar de installaties in de Next Pool.

Next Box: De Next Box koppelt uw installatie aan de Virtual Power plant. De communicatie van uw installatie met ons besturingssysteem wordt door ons opgezet via een beveiligde verbinding met het mobiele Virtual Private Network (VPN). Wij gebruiken deze interface voor bidirectionele gegevensuitwisseling alsmede voor het indienen van controleopdrachten waarmee reservevermogen vanuit uw eenheid wordt geleverd.

Besturingssysteem: De installaties in de Virtual Power Plant leveren gegevens aan ons besturingssysteem en geven ons hiermee een overzicht van de beschikbare geaggregeerde capaciteit. Het besturingssysteem levert voornamelijk geautomatiseerde commando's waarbij gebruik gemaakt wordt van M2M-communicatie. Wij garanderen te alle tijden de strengste veiligheidsnormen.
FCR

Het primair reservevermogen heeft een activeringstijd van maximaal 30 seconden. Om een snelle activatie te bereiken, controleren we de netfrequentie in uw bedrijf constant met de Next Box. Als de netfrequentie in een bepaald spectrum daalt of stijgt zullen wij respectievelijk uw eenheid versnellen of vertragen.

In het prekwalificatieproces voor het primair reservevermogen voeren wij een gesimuleerde reserve-aanvraag uit. Hierbij meten wij de hoeveelheid reservevermogen die uw installatie kan opwekken in een vooraf gedefinieerde tijdscyclus. Vervolgens nemen we deze hoeveelheid stroom als basis voor de berekening van uw reservemarktopbrengsten voor het primair reservevermogen, welke u zult ontvangen van de TSO (TenneT).
Regelvermogen (aFRR)

aFRR is de op één na snelste levering van reservevermogen en kan worden geleverd in de vorm van een positieve aFRR (voeding aan het net) of in de vorm van een negatieve aFRR (door het verbruiken of afnemen van energie uit het net). Aangesloten eenheden moeten binnen 30 seconden na activering reageren met een merkbare verandering in hun stroomproductie. Om de gevraagde aFRR snel genoeg te leveren, moet elk apparaat in staat zijn om het vermogen met 7 procent per minuut te verhogen of verlagen. Het volledige vermogen van de installatie moet na ongeveer 15 minuten bereikt kunnen worden.

Voor de levering van een aFFR is reeds een capaciteitsprijs betaald; indien nodig zal hier een energieprijs bij worden opgeteld. De hoogte van deze prijzen wordt bepaald door de opbrengst van veilingen en de rangorde naar energieprijs op de reservemarkt.
Reservevermogen (mFRR)

Het volgens een planning geactiveerde reservevermogen is de traagste en meest eenvoudige vorm van reservevermogen, bestaande uit alleen positieve mFRR. Installaties die reservevermogen leveren worden geactiveerd volgens een vast schema. Net als bij de aFRR wordt bij een mFRR zowel een prestatieprijs voor de voorziening als een energieprijs voor de oproep betaald. Welke installaties een activeringsbevel krijgen wordt bepaald aan de hand van een combinatie van leveringscapaciteit en vraagprijs.
Noodvermogen (mFRR)

Als er grote stroomschommelingen zijn wordt het noodvermogen geactiveerd. Net als de aFRR wordt deze geactiveerd door een centraal uitgegeven order. Noodvermogen moet binnen 15 minuten worden geleverd. Dit aanvullende product moet een snelle reactie geven in kritieke situaties, d.w.z. wanneer de mFRR op basis van vooraf bepaalde berekeningen naar verwachting ontoereikend zal zijn.
Veilingen & Prijzen

De TSO TenneT handelt in FCR, aFRR en mFRR op de Nederlandse reservestroommarkt. Marktdeelnemers bieden hun capaciteit aan voor een bepaalde prijs, waarvan een rangorde aan biedingen wordt gemaakt. Deze lijst gerangschikt volgens toenemende bedragen, wordt gebruikt om vanaf het laagste bod tot de aangevraagde hoeveelheid te komen.

Vervolgens plaatst TenneT de geselecteerde aanbieders op een tweede lijst voor aFRR en mFRR. Deze lijst is op basis van de hoogte van hun tarieven. Als er controle energie nodig is, beloont de TNB eerst de goedkoopste leveranciers. Verdere biedingen zijn gebaseerd op een dan stijgend tarief. TenneT betaalt extra werktarieven voor de aanbieders van aFRR en mFRR bij oproep.

Feiten en cijfers

1.456
units 
PV-units in het netwerk
1440
MW 
Geaggregeerde zonne-energie
11,5
TWh 
Verhandelde elektriciteit
2017
2017
 
Intersolar Award
16
 
Aantal interfacepartners
141
 
Medewerkers

Alle diensten onder één dak

Voor Next Kraftwerke is deskundig en persoonlijk contact met u het allerbelangrijkste. We brengen alle experts samen om de elektriciteit uit uw WKK-installatie met succes te verhandelen. Samen met ons sales- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en verdelers ervoor dat met uw wensen rekening wordt gehouden en dat de verkoop een succes wordt.

Vraag nu uw vrijblijvende inkomstenberekening aan