The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590

Alles over het onderwerp Energietransitie

Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen

Sectorkoppeling

Wat is Sectorkoppeling?DefinitieSectorkoppeling is een soort van buzzwoord geworden in de Europese energiesector. Doorgaans betekent het dat de traditionele scheiding van de energiesectoren van elektriciteit, verwarming en koeling, transport en industrieel verbruik vervangen wordt door een holistische aanpak. Sectorkoppeling wil de nationale economie koolstofvrij maken door zoveel mogelijk voor elektriciteit als energietoevoer te kiezen, waardoor we eindelijk een “volledig elektrische samenleving” bereiken. We moeten hiervoor een beroep doen op de volledige flexibiliteit van producenten en consumenten alsook op alle soorten energieopslag.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energie-uitwisseling / Energietransitie / Elektriciteitsmarkt

Energy-Only-Markt (EOM)?

Wat is een Energy-Only-Markt (EOM)?DefinitieWie een energy-only-markt (EOM) zoekt, hoeft zelden ver te gaan. Sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkten in de laatste jaren is de energy-only-markt in vele Europese landen het elektriciteitsmarktmodel bij uitstek geworden. Conceptueel staat deze energy-only-markt lijnrecht tegenover de capaciteitsmarkt. Een energy-only-markt vergoedt enkel de werkelijk geproduceerde energie, terwijl een capaciteitsmarkt zelfs al de bereidheid om stroom te produceren vergoedt.  

Om de energievoorzieningszekerheid veilig te stellen, wordt de energy-only-markt aangevuld met een aantal flexibiliteitsoplossingen, zoals de regelvermogenmarkt. Daarnaast bestaan er nog meer aanvullende reservemodellen voor de energievoorzieningszekerheid, die conceptueel gebaseerd zijn op de capaciteitsmarkt.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Virtuele energiecentrale

Virtuele Energiecentrale (VPP)

Virtuele Energiecentrale (VPP)DefinitieEen virtuele energiecentrale is een groep gedecentraliseerde entiteiten op het elektriciteitsnet die via een collectief stuursysteem worden beheerd. De entiteiten kunnen producenten van stroom zijn, zoals systemen op biogas, windkracht, zonne-energie, WKK of waterkracht, maar ook verbruikers van stroom, systemen voor de opslag van energie en Power-to-X-centrales (Power-to-Gas, Power-to-Heat). De ambitie van een virtuele energiecentrale is het collectief leveren van de elektriciteit en flexibiliteit vanuit het netwerk van verschillende systemen.
Iedere gedecentraliseerde speler die op de elektriciteitsmarkt energie produceert, opslaat of verbruikt, kan toetreden tot een virtuele energiecentrale. Een centraal systeem stemt niet enkel de verschillende installaties in de virtuele energiecentrale via een bijzonder algoritme af, het reageert ook – precies zoals grote energiecentrales – op de fluctuaties van het net en op de behoefte van beheerders van transmissiesystemen om het reservevermogen te benutten. Wat de stroomhandel betreft: een virtuele energiecentrale kan ook snel en efficiënt inspelen op prijssignalen van de elektriciteitsmarkten en de activiteit daaraan aanpassen.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Biogas en SDE+

Bevordering van biogas- en biomassacentrales met SDE+DefinitieBinnen SDE+ kunnen systemen voor de opwekking van elektriciteit, gas en warmte uit aantoonbaar duurzame biologische substraten worden gesubsidieerd. Het is mogelijk om alleen elektriciteit te produceren, om elektriciteit en warmte te produceren, of om elektriciteit, warmte en hernieuwbaar gas te produceren uit bio-energie. Als vaste biomassa binnen een installatie wordt omgezet in energie in plaats van biogas, moet deze biomassa, bijvoorbeeld hout, aantoonbaar uit duurzame bronnen afkomstig zijn. Deze duurzaamheidsverificaties moeten jaarlijks worden ingediend bij de RVO. Meer informatie hierover is te vinden bij de RVO in het portaal over duurzaamheidscriteria voor biomassa-installaties.

De steun voor de opwekking van energie uit biogas en biomassa is niet beperkt tot de opwekking van hernieuwbare energie: Ook de productie van duurzaam gas en warmteopwekking is subsidiabel en kan voor exploitanten rendabel zijn.  

Bij Next Kraftwerke richten we ons op het op de markt brengen van elektrische energie uit uw energieproductie en bieden daarnaast de marketing van balanceringsenergie uit biogas.

Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

SDE+ Subsidie

Hoe werkt SDE+ Subsidie?DefinitieMet de SDE + (Stimulatieregel duurzame energieproductie) heeft de Nederlandse overheid in 2011 op basis van veilingen een bonussysteem voor de bevordering van duurzame energie in het leven geroepen. Het vervangt het eerder bestaande SDE-ondersteuningssysteem.  

De belangrijkste punten van de regeling zijn de technologieneutrale concurrentie tussen energiebronnen, het scheppen van investeringszekerheid voor gesubsidieerde projecten, flexibele premietarieven ten opzichte van de marktprijs en technologiespecifieke plafonds voor de maximale steunpercentages. In tegenstelling tot de meer statische steunregelingen voor hernieuwbare energie in andere landen, is de SDE+ beïnvloedbaar door jaarlijkse veranderingen.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Zonne-Energie en SDE+

Stimulering van zonne-energie met SDE+DefinitieDe afgelopen jaren heeft de fotovoltaische (PV) sector in Nederland een ongeziene groei doorgemaakt. Onder het SDE+-premiesysteem staat PV als energiebron op de eerste plaats in termen van gesubsidieerd vermogen! Systemen met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van meer dan 15 kWp en een grote verbruikersaansluiting met een hoog vermogen komen in aanmerking voor financiering van SDE+ onder de in dit artikel beschreven voorwaarden.
Lees meer
Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Windkracht en SDE+

Bevordering van Windenergie met SDE+DefinitieIn Nederland is wind overal aanwezig - of het nu van de zee komt of van het land - het is een van de belangrijkste bronnen voor de klimaatvriendelijke opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energie. Afhankelijk van het feit of windturbines op land, op dijken of op meren worden geïnstalleerd, hebben ze verschillende locatievoordelen. Waar de wind bijna altijd en ongehinderd waait, bijvoorbeeld op grote meren, is de elektriciteitsopwekking bijzonder hoog, maar dat geldt ook voor de bouwkosten. Op het land is de opbrengst weliswaar lager, maar kunnen de windturbines met minder inspanning worden gebouwd. De SDE+ met haar categorieën voor de bevordering van windenergie houdt rekening met deze verschillen, ook in regionaal opzicht.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Waterkrachtcentrales en SDE+

Bevordering van Waterkrachtcentrales met SDE+DefinitieAls een bijzonder waterrijk land met een groot aantal bestaande waterkanalen en -constructies is Nederland bijzonder geschikt voor de opwekking van elektriciteit uit waterkracht. Hierbij gaat het niet alleen om vallende of stroomafvoerende centrales, maar ook om getijdencentrales, osmotische centrales en centrales die hun energie opwekken uit de golfbeweging van de zee. Installaties die deze vormen van energie gebruiken voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen komen in aanmerking voor steun in de verschillende categorieën van de SDE + voor waterkrachtcentrales.
Lees meer