The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590

Alles over het onderwerp Hernieuwbare energiebronnen

Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen

Sectorkoppeling

Wat is Sectorkoppeling?DefinitieSectorkoppeling is een soort van buzzwoord geworden in de Europese energiesector. Doorgaans betekent het dat de traditionele scheiding van de energiesectoren van elektriciteit, verwarming en koeling, transport en industrieel verbruik vervangen wordt door een holistische aanpak. Sectorkoppeling wil de nationale economie koolstofvrij maken door zoveel mogelijk voor elektriciteit als energietoevoer te kiezen, waardoor we eindelijk een “volledig elektrische samenleving” bereiken. We moeten hiervoor een beroep doen op de volledige flexibiliteit van producenten en consumenten alsook op alle soorten energieopslag.
Lees meer
Kennis / Kennis / Hernieuwbare energiebronnen

Power Purchase Agreement

Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)?DefinitieEen Power Purchase Agreement (PPA) is een stroomafnameovereenkomst tussen twee partijen, zijnde een (groene) elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan, zoals een elektriciteitsverbruiker of -handelaar. Een PPA omvat alle voorwaarden voor deze overeenkomst, zoals de hoeveelheid te leveren elektriciteit, de onderhandelde prijs, wie welke risico’s draagt, de vereiste boekhouding en de boetes indien het contract niet nageleefd wordt. Aangezien het een bilaterale overeenkomst is, kan een PPA aangepast worden naar de wensen van de betrokken partijen waardoor het leveringscontract vele vormen kan aannemen. Elektriciteit kan direct of virtueel via een PPA geleverd worden (zie verder).  

Doorgaans is een PPA een overeenkomst van lange duur, zoals tien of vijftien jaar. Ze neemt daarbij het risico op schommelingen op de elektriciteitsmarkten (gedeeltelijk) weg, wat wenselijk is voor grote, met schulden gefinancierde, projecten. PPA’s worden ook afgesloten bij voortzetting van de exploitatie van installaties voor hernieuwbare energie wanneer ze niet langer subsidies ontvangen.  

Binnen Nederland is een groei in het aantal PPA’s zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn NS en KPN, welke groene-stroomafnameovereenkomsten hebben gesloten voor de levering van groene stroom voor hun activiteiten.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Biogas en SDE+

Bevordering van biogas- en biomassacentrales met SDE+DefinitieBinnen SDE+ kunnen systemen voor de opwekking van elektriciteit, gas en warmte uit aantoonbaar duurzame biologische substraten worden gesubsidieerd. Het is mogelijk om alleen elektriciteit te produceren, om elektriciteit en warmte te produceren, of om elektriciteit, warmte en hernieuwbaar gas te produceren uit bio-energie. Als vaste biomassa binnen een installatie wordt omgezet in energie in plaats van biogas, moet deze biomassa, bijvoorbeeld hout, aantoonbaar uit duurzame bronnen afkomstig zijn. Deze duurzaamheidsverificaties moeten jaarlijks worden ingediend bij de RVO. Meer informatie hierover is te vinden bij de RVO in het portaal over duurzaamheidscriteria voor biomassa-installaties.

De steun voor de opwekking van energie uit biogas en biomassa is niet beperkt tot de opwekking van hernieuwbare energie: Ook de productie van duurzaam gas en warmteopwekking is subsidiabel en kan voor exploitanten rendabel zijn.  

Bij Next Kraftwerke richten we ons op het op de markt brengen van elektrische energie uit uw energieproductie en bieden daarnaast de marketing van balanceringsenergie uit biogas.

Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

SDE+ Subsidie

Hoe werkt SDE+ Subsidie?DefinitieMet de SDE + (Stimulatieregel duurzame energieproductie) heeft de Nederlandse overheid in 2011 op basis van veilingen een bonussysteem voor de bevordering van duurzame energie in het leven geroepen. Het vervangt het eerder bestaande SDE-ondersteuningssysteem.  

De belangrijkste punten van de regeling zijn de technologieneutrale concurrentie tussen energiebronnen, het scheppen van investeringszekerheid voor gesubsidieerde projecten, flexibele premietarieven ten opzichte van de marktprijs en technologiespecifieke plafonds voor de maximale steunpercentages. In tegenstelling tot de meer statische steunregelingen voor hernieuwbare energie in andere landen, is de SDE+ beïnvloedbaar door jaarlijkse veranderingen.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Zonne-Energie en SDE+

Stimulering van zonne-energie met SDE+DefinitieDe afgelopen jaren heeft de fotovoltaische (PV) sector in Nederland een ongeziene groei doorgemaakt. Onder het SDE+-premiesysteem staat PV als energiebron op de eerste plaats in termen van gesubsidieerd vermogen! Systemen met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van meer dan 15 kWp en een grote verbruikersaansluiting met een hoog vermogen komen in aanmerking voor financiering van SDE+ onder de in dit artikel beschreven voorwaarden.
Lees meer
Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Windkracht en SDE+

Bevordering van Windenergie met SDE+DefinitieIn Nederland is wind overal aanwezig - of het nu van de zee komt of van het land - het is een van de belangrijkste bronnen voor de klimaatvriendelijke opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energie. Afhankelijk van het feit of windturbines op land, op dijken of op meren worden geïnstalleerd, hebben ze verschillende locatievoordelen. Waar de wind bijna altijd en ongehinderd waait, bijvoorbeeld op grote meren, is de elektriciteitsopwekking bijzonder hoog, maar dat geldt ook voor de bouwkosten. Op het land is de opbrengst weliswaar lager, maar kunnen de windturbines met minder inspanning worden gebouwd. De SDE+ met haar categorieën voor de bevordering van windenergie houdt rekening met deze verschillen, ook in regionaal opzicht.
Lees meer
Kennis / Kennis / Energietransitie / Hernieuwbare energiebronnen / SDE+

Waterkrachtcentrales en SDE+

Bevordering van Waterkrachtcentrales met SDE+DefinitieAls een bijzonder waterrijk land met een groot aantal bestaande waterkanalen en -constructies is Nederland bijzonder geschikt voor de opwekking van elektriciteit uit waterkracht. Hierbij gaat het niet alleen om vallende of stroomafvoerende centrales, maar ook om getijdencentrales, osmotische centrales en centrales die hun energie opwekken uit de golfbeweging van de zee. Installaties die deze vormen van energie gebruiken voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen komen in aanmerking voor steun in de verschillende categorieën van de SDE + voor waterkrachtcentrales.
Lees meer