The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590

Alles over het onderwerp Stroomnet

Kennis / Stroomnet

Noodvermogen (mFRR)

Wat is de Noodvermogen (mFRR)?DefinitieNoodvermogen is een balanceringsreserveproduct dat gebruikt wordt in kritieke situaties waarbij andere vormen van balanceringsreserve ontoereikend zijn. Het is een vooraf gecontracteerde vorm van vermogen, welke binnen 15 minuten volledig beschikbaar moet zijn om gedurende minuten tot uren de netfrequentie te ondersteunen. Dit noodvermogen kan op- of afregelend zijn, om respectievelijk de netfrequentie te verhogen of verlagen. Er zijn flexibele installaties nodig voor de levering van noodvermogen, omdat in korte tijd een groot vermogen op- of afgeregeld moet kunnen worden.
Lees meer
Kennis / Stroomnet / Balanceringsenergie

Regelvermogen (aFRR)

Wat is de Regelvermogen (aFRR)?DefinitieRegelvermogen of aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) is de tweede vorm van balanceringsenergie. Eenmaal geactiveerd door de netbeheerder moet het vermogen binnen 15 minuten volledig beschikbaar zijn, met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min, en elke paar seconden een nieuw setpoint kunnen volgen. Het is daarmee het meest veeleisende balanceringsreserveproduct. Exploitanten van elektriciteitscentrales of bedrijven met een groot elektriciteitsverbruik kunnen zowel opregelend als afregelend aFRR aanbieden. Bij opregelend aFRR, ook wel "upward regulation" genoemd, wordt extra elektriciteit aan het net geleverd om een tekort weg te werken, bij afregelend aFRR (downward regulation) wordt elektriciteit van het net onttrokken.
Lees meer
Kennis / Stroomnet / Balanceringsenergie

Primaire Reserve (FCR)

Wat is de Primaire Reserve (FCR)?DefinitieFrequency Containment Reserve (FCR), ofwel primair reservevermogen, is het eerste redmiddel van de netbeheerder om de balans in het net te handhaven. Het wordt continu en automatisch geleverd, moet het volledige vermogen binnen 30 seconden kunnen opstarten, en moet dit vermogen ononderbroken aanhouden voor maximaal 15 minuten. Primair reservevermogen wordt geleverd op basis van de frequentieafwijking in het net - in tegenstelling tot bijvoorbeeld aFRR, wat door een signaal van de netbeheerder in positieve of negatieve richting geactiveerd wordt.
Lees meer
Kennis / Kennis / Stroomnet / Virtuele energiecentrale

Spelers op de energiemarkt

Spelers op de energiemarkt

De huidige geliberaliseerde energiemarkt bestaat uit vele partijen die moeten samenwerken, maar ook winst proberen te behalen. De belangrijkste spelers van het huidige energiesysteem worden in onderstaand overzicht toegelicht.

Lees meer
Kennis / Kennis / Balanceringsenergie / Stroomnet / Elektriciteitsmarkt

Balanceringsenergie

Balanshandhaving in het Nederlandse elektriciteitsnetDefinitieProducenten, leveranciers en zakelijke verbruikers van energie nemen deel aan handel op de energiemarkten, zoals de futures en day-ahead markt. De volumes die ze in- en verkopen zijn gebaseerd op voorspellingen voor het verbruik en productie van de volgende dag, week of maand. De voorspellingen en de hierdoor ingekochte energie komen echter nooit volledig overeen met de werkelijke consumptie en productie. Deze verschillen ontstaan onder andere door het toenemende aandeel hernieuwbare energie, maar ook een steeds grilliger profiel aan de verbruikerszijde. Het verschil tussen de aangekochte of verkochte energie en daadwerkelijk afgenomen respectievelijk geïnjecteerde energie, resulteert in een onbalans. De som van alle onbalansen geeft de totale onbalans van het Nederlandse net. Noteer dat onbalansen elkaar gedeeltelijk opheffen. Als er bijvoorbeeld een lager dan voorspelde energieproductie is door een offshore windpark, maar hogere productie door een zonnestroompark, zal de totale onbalans gereduceerd worden.
Lees meer