The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Leestijd: 2 min.

Wat is de Noodvermogen (mFRR)?

Definitie

Noodvermogen is een balanceringsreserveproduct dat gebruikt wordt in kritieke situaties waarbij andere vormen van balanceringsreserve ontoereikend zijn. Het is een vooraf gecontracteerde vorm van vermogen, welke binnen 15 minuten volledig beschikbaar moet zijn om gedurende minuten tot uren de netfrequentie te ondersteunen. Dit noodvermogen kan op- of afregelend zijn, om respectievelijk de netfrequentie te verhogen of verlagen. Er zijn flexibele installaties nodig voor de levering van noodvermogen, omdat in korte tijd een groot vermogen op- of afgeregeld moet kunnen worden.

Hoe werkt de activering van Noodvermogen?

Een activatie van noodvermogen komt nauwelijks voor. Zo activeerde Tennet in 2017 35 keer noodvermogen, waarbij de duur van deze aanvragen meestal tussen de 15 minuten en 1,5 uur was.

Voor het leveren van dit noodvermogen zijn flexibele installaties nodig, welke gedurende piekmomenten beschikbaar zijn om een korte tijd vermogen te leveren of onttrekken. Daarnaast stelt Tennet een aantal eisen aan leveranciers van noodvermogen. Een van de voorwaarden is een minimale capaciteit van 20 MW, welke vaak niet door individuele installaties gehaald kan worden. Dit is bijzonder moeilijk voor installaties voor hernieuwbare energie, die vaak kleiner zijn dan conventionele installaties. Een manier voor hen om deel te nemen aan de balanceringsmarkt voor energie is zich te verenigen in een interconnectie of een virtuele elektriciteitscentrale.

Welke soorten van Noodvermogen zijn beschikbaar?

Men kan onderscheid maken tussen de Opregelend Noodvermogen en de Afregelend Noodvermogen
Opregelend vermogen is nodig wanneer er een tekort is in het Nederlandse elektriciteitsnet. Het kan geleverd worden door productie-installaties die hun vermogen kunnen verhogen, of door sites die hun afname kunnen reduceren. Installaties die bijvoorbeeld dit noodvermogen kunnen leveren zijn noodstroomaggregaten, warmte-krachtkoppelingen (WKKs) of biogasmotoren die niet op vol vermogen draaien, flexibele belichting van tuinders, energie-intensieve industriële processen of accu’s.
Afregelend noodvermogen is nodig als er een overschot is in het net. Hiervoor zijn installaties of processen nodig die tijdelijk deze extra energie kunnen verbruiken of opslaan, of hun productie van energie kunnen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn warmte-krachtkoppelingen (WKKs) of biogasmotoren die op vol vermogen draaien, of industriële processen die doorgaans niet op piekvermogen draaien.

Negative and positive banalcing energy explained to stabilize the electricity grid.

Wat zijn de vereisten om Noodvermogen aan te bieden?

Netbeheerder Tennet legt enkele vereisten op aan leveranciers van noodvermogen. Zo is een minimaal vermogen van 20 MW vereist om mee te bieden in de aanbesteding van noodvermogen. Het bestuurbaar vermogen dient binnen 15 minuten volledig geactiveerd te kunnen worden voor minstens 75 minuten. Na elke activatie moet meetdata van elke installatie aan Tennet verstrekt worden. Noodvermogen kan in opwaartse of neerwaartse richting aangeboden worden.

Hoe werken de Noodvermogen -veilingen?

Tennet besteedt noodvermogen aan in biedingen waar alle marktpartijen die voldoen aan de minimale productvoorwaarden kunnen deelnemen. Deze worden op kwartaal- en maandbasis georganiseerd waarbij Tennet de aanbieders selecteert op basis van de merit order. Geselecteerde marktpartijen krijgen de geboden prijs uitbetaald, waarbij men spreekt van paid-as-bid. Een groter aangeboden volume resulteert in betere marktpositie.

Disclaimer: Next Kraftwerke neemt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en is geen vervanging voor individueel juridisch advies.