The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Leestijd: 1 min.

Wat is de Regelvermogen (aFRR)?

Definitie

Regelvermogen of aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) is de tweede vorm van balanceringsenergie. Eenmaal geactiveerd door de netbeheerder moet het vermogen binnen 15 minuten volledig beschikbaar zijn, met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min, en elke paar seconden een nieuw setpoint kunnen volgen. Het is daarmee het meest veeleisende balanceringsreserveproduct. Exploitanten van elektriciteitscentrales of bedrijven met een groot elektriciteitsverbruik kunnen zowel opregelend als afregelend aFRR aanbieden. Bij opregelend aFRR, ook wel "upward regulation" genoemd, wordt extra elektriciteit aan het net geleverd om een tekort weg te werken, bij afregelend aFRR (downward regulation) wordt elektriciteit van het net onttrokken.

Hoe werkt aFRR en welke soorten zijn er?

Regelvermogen kan op twee manieren worden geleverd: opregelend aFRR voedt het net met extra vermogen, afregelend aFRR onttrekt stroom aan het net. Om preciezer te zijn: een omhoogregelende aFRR zorgt voor de teruglevering van energie aan het net in geval van een stroomtekort. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het opstarten van een WKK-eenheid, een biogasinstallatie of door het ontladen van een batterij. Het kan echter ook worden geleverd door tijdelijk minder verbruikte processen, bijvoorbeeld in de industrie. Afregelend aFRR zorgt voor een reductie van injectie of verhoging van afname van het net bij stroomoverschotten. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een onverwachte, grote toevoer van zonne- en windenergie aan het net. Voor het leveren van afregelend aFRR wordt bijvoorbeeld uw WKK, biogasinstallatie of noodgenerator uitgeschakeld, of een industrieel verbruiksproces ingeschakeld.

Doorslaggevend is het tijdstip van levering: binnen 30 seconden na activering op afstand moet de producent of consument reageren. Het volledige gecontracteerde vermogen moet binnen 15 minuten bereikt worden met een minimale ramprate van 7% van het aangeboden vermogen/min. Na activatie moet de installatie elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder kunnen opvolgen.

Hoe werken de aFRR-veilingen?

De transmissienetbeheerder TenneT doet een wekelijkse aanbesteding voor de benodigde hoeveelheden aFRR. Leveranciers kunnen regelvermogen aandbieden vanaf een minimumvolume van 1 MW als aan alle technische productvereisten voldaan is. Nadat de biedingsfase is afgerond, worden de biedingen gerangschikt volgens de zogenaamde merit order. Om het benodigd volume te contracteren, kent Tennet eerst de laagste biedingen toe, gevolgd door duurdere biedingen, tot de gewenste hoeveelheid bereikt is. De bieder ontvangt een vergoeding voor het aanbieden van aFRR en een additionele vergoeding bij iedere activatie.

Disclaimer: Next Kraftwerke neemt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en is geen vervanging voor individueel juridisch advies.