Bevordering van Waterkrachtcentrales met SDE+

Definitie

Als een bijzonder waterrijk land met een groot aantal bestaande waterkanalen en -constructies is Nederland bijzonder geschikt voor de opwekking van elektriciteit uit waterkracht. Hierbij gaat het niet alleen om vallende of stroomafvoerende centrales, maar ook om getijdencentrales, osmotische centrales en centrales die hun energie opwekken uit de golfbeweging van de zee. Installaties die deze vormen van energie gebruiken voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen komen in aanmerking voor steun in de verschillende categorieën van de SDE + voor waterkrachtcentrales.

Categorieën voor de bevordering van waterkrachtcentrales in SDE+

De steun voor de opwekking van elektriciteit uit waterkrachtcentrales is in de SDE+ onderverdeeld in drie categorieën:

  • Nieuwe waterkrachtcentrales met een valhoogte van minder dan 50 centimeter
  • Nieuwe waterkrachtcentrales met een valhoogte van meer dan 50 centimeter
  • Gerenoveerde, bestaande waterkrachtcentrales met nieuwe turbines en een valhoogte van meer dan 50 centimeter

Soorten waterkrachtcentrales

Run-of-rivir- en getijdenenergiecentrales

Elektriciteitscentrales die de energie van een beekloop- of getijdengebied gebruiken om elektriciteit op te wekken, kunnen SDE+-financiering aanvragen in de categorie "Nieuwe waterkrachtcentrales met een valhoogte van minder dan 50 centimeter". Installaties waar het water eerst naar boven moet worden gepompt om elektriciteit op te wekken, komen hiervoor over het algemeen niet in aanmerking.

Golfkrachtcentrales

Golfkrachtcentrales komen ook in aanmerking in de SDE+, ook in de categorie "Nieuwe waterkrachtcentrales met een valhoogte van minder dan 50 centimeter".

Osmose centrales

In de categorie "Nieuwe waterkrachtcentrales met een valhoogte van minder dan 50 centimeter" komen ook osmotische centrales in aanmerking die hun energie halen uit de zoutconcentratiegradiënt tussen twee watermassa's.

Berekeningsvoorbeeld, gebaseerd op SDE+ 2018

Maximum fasebedrag fase 1 (vrije categorie)

9.0 ct/kWh

Maximum basisbedrag vanaf fase 2

10,0 €ct/kWh

Voorlopig correctiebedrag 2018

3.8 ct/kWh

Voorlopige bijdrage SDE+ 2018
bij aanvraag in fase 1 voor 9,0 €ct/kWh

9,0 – 3,8 = 5,2 €ct/kWh = 52 €/MWh

Voorlopige bijdrage SDE+ 2018
bij aanvraag vanaf fase 2 voor 10,0 €ct/kWh

10,0 – 3,8 = 6,2 €ct/kWh = 62 €/MWh

Maximum aantal subsidiabele vollasturen

2.600

Maximale subsidiabele jaarproductie voor gerenoveerde waterkrachtinstallatie van 12 MWe

12 * 2.600 = 31.200 MWh

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2018
bij aanvraag in fase 1 voor 9,0 €ct/kWh

52 €/MWh * 31.200 MWh = € 1.622.400

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2018
bij aanvraag vanaf fase 2 voor 10,0 €ct/kWh

62 €/MWh * 31.200 MWh = € 1.934.400

Hoe nuttig was dit artikel?
[Aantal beoordelingen : 0 Gemiddeld: 0]