The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Leestijd: 2 min.

Stimulering van zonne-energie met SDE+

Definitie

De afgelopen jaren heeft de fotovoltaische (PV) sector in Nederland een ongeziene groei doorgemaakt. Onder het SDE+-premiesysteem staat PV als energiebron op de eerste plaats in termen van gesubsidieerd vermogen! Systemen met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van meer dan 15 kWp en een grote verbruikersaansluiting met een hoog vermogen komen in aanmerking voor financiering van SDE+ onder de in dit artikel beschreven voorwaarden.

Categorieën voor de stimulering van zonne-energie (PV) in SDE+

In SDE+ kunnen exploitanten subsidies aanvragen voor hun PV-systemen binnen twee categorieën, afhankelijk van de hoeveelheid geïnstalleerd vermogen:

  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp

Of het nu gaat over grote of kleine installaties - beide moeten een aansluiting voor grootstroomverbruikers met minstens 3 x 80 A hebben. De aanschaf van zo'n krachtige verbinding kan gepaard gaan met hoge kosten. Hiervoor moet voorafgaand aan de planning van het eigenlijke systeem ter plaatse contact opgenomen worden met de desbetreffende netwerkexploitant. Dit zou niet alleen een kostenraming voor de aansluiting voor grootverbruikers moeten opleveren, maar ook een overeenkomst over de bindende aansluitdatum.

Verschillende subsidies voor aan het net geleverde en zelf verbruikte PV-elektriciteit

Aangezien er een financieel voordeel voor de netbeheerder voortvloeit uit het eigen gebruik van de opgewekte zonne-energie, voorziet de SDE+ in een lager correctiebedrag en een hogere basisenergieprijs voor de aan het net geleverde elektriciteit.

Verplichting om een haalbaarheidsstudie voor te bereiden vanaf 500 kWp

Als een geplande PV-installatie de grens van 500 kWp overschrijdt, moet voor de aanvraag van SDE+-financiering een haalbaarheidsstudie worden opgesteld en bijgevoegd. Zelfs als er meerdere installaties van meer dan 500 kWp moeten worden gebouwd, is de voorbereiding van een dergelijk onderzoek verplicht. De haalbaarheidsstudie moet in ieder geval een beschrijving van het eigen vermogen bevatten. Meer informatie over de haalbaarheidsstudie kunt u vinden op mijnrvo.nl/sde onder de tab 'Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag'.

Omgevingsverslag

Als de geplande PV-installatie in een veld of op een gevel moet worden geïnstalleerd, moet er een milieurapport voor de installatie beschikbaar zijn. Deze rapporten zijn niet overdraagbaar naar andere installaties; ook voor de toekenning van de SDE+-financiering zijn voorlopige rapporten niet toegestaan.

Berekeningsvoorbeeld, gebaseerd op SDE + 2018

Rekenvoorbeeld SDE+ bijdrage – Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp-el (voorbeeld overgenomen van RVO):

Maximum fasebedrag fase 1 (vrije categorie)9,0 €ct/kWh
Maximum basisbedrag in fase 311,2 €ct/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2018 voor netlevering
Voorlopig correctiebedrag 2018 voor niet-netlevering
3,8 €ct/kWh
6,3 €ct/kWh
Aanvraag in fase 1 voor 9,0 €ct/kWh
voorlopige bijdrage SDE+ 2018 bij netlevering
voorlopige bijdrage SDE+ 2018 bij niet-netlevering

9,0 – 3,8 = 5,2 €ct/kWh = 52 €/MWh
9,0 – 6,3 = 2,7 €ct/kWh = 27 €/MWh
Aanvraag in fase 3 voor 11,2 €ct/kWh
voorlopige bijdrage SDE+ 2018 bij netlevering
voorlopige bijdrage SDE+ 2018 bij niet-netlevering
 
11,2 – 3,8 = 7,4 €ct/kWh = 74 €/MWh
11,2 – 6,3 = 4,9 €ct/kWh = 49 €/MWh
Maximum aantal subsidiabele vollasturen950
Maximale subsidiabele jaarproductie bij een installatie met een vermogen van 400 kWp
50% netlevering
50% niet-netlevering
400 * 950 = 380.000 kWh = 380 MWh

50% * 380 MWh = 190 MWh
50% * 380 MWh = 190 MWh
Voorlopige bijdrage SDE+ in 2018
bij aanvraag in fase 1 voor 9,0 €ct/kWh voor 400 kWp
50% netlevering
50% niet-netlevering
totaal

 

52 €/MWh * 190 MWh = € 9.880
27 €/MWh * 190 MWh = € 5.130
€ 15.010

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2018
bij aanvraag in fase 3 voor 11,2 €ct/kWh voor 400 kWp
50% netlevering
50% niet-netlevering
totaal

 

74 €/MWh * 190 MWh = € 14.060
49 €/MWh * 190 MWh = € 9.310
€ 23.370