Monitor mit Netzfrequenz
Om FCR te kunnen leveren, wordt in uw systeem een frequentiemeter geïnstalleerd. Deze meet continu de netfrequentie. Als de netfrequentie afwijkt van 50hz, wordt een besturingscommando naar uw systeem gestuurd, zodat het vermogen kan worden aangepast. Voor de levering van de FCR ontvangt u een reserveringsprijs voor de gehele biedperiode.
Voor de verstrekking van Regelvermogen is het tijdstip van levering van cruciaal belang: de consument of producent moet reageren binnen 30 seconden na activering op afstand. Het volledig gecontracteerde vermogen moet binnen 15 minuten worden bereikt met een minimumaanvoersnelheid van 7% aangeboden vermogen/min. Daarna, na activering, moet de centrale in staat zijn om elke paar seconden nieuwe setpoints van de netbeheerder te volgen.

Bio-energie- en waterkrachtcentrales

Aardgas-WKK-centrales

Rioolwaterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en putten

Notstromaggregat

Slijp- en persprocédés

Grote compressoren (b.v. lucht) of voedingspompen (b.v. water)

Thermische of mechanische behandeling of bewerking van grondstoffen en materialen

Flexibele tussen- of eindopslag voor materialen

Koel-, verwarmings- of droogprocédés

Elektrolyse

1. Aansluiting

Wij verbinden uw unit met onze virtuele energiecentrale via onze afstandsbediening, de Next Box. Hierdoor kan uw installatie met ons besturingssysteem communiceren via een streng beveiligde mobiele radioverbinding.

2. Prekwalificatie

Wij voeren voor u de noodzakelijke testprocedure voor het balanceren van energie, de zogenaamde prekwalificatie, uit.

3. Inkomsten

Alleen al voor de terbeschikkingstelling ontvangt u een stand-by-vergoeding, de zogenaamde prestatieprijs. Zodra uw centrale compensatie-energie levert, ontvangt u ook de energieprijs. Tussen haakjes: Wij rekenen geen kosten aan voor onze marketingdiensten, maar ontvangen enkel een deel van uw inkomsten. Je hebt dus geen financieel risico, je kunt alleen maar winnen.

Next Kraftwerke's dispatchers and traders are now also actively involved in the Dutch energy market

Ongecompliceerd: Wij zorgen voor de prekwalificatie van uw fabriek en nemen alle marketingstappen voor u uit handen.

Veilig: Met specifieke beperkingen van uw installaties of processen wordt uiteraard rekening gehouden.

Lucratief: U genereert extra inkomsten zonder grote extra inspanningen en investeringskosten. Door het winstdelingsmodel, waarbij wij slechts een deel van uw inkomsten ontvangen in plaats van een marketingvergoeding, kunt u alleen financieel winnen.

Toekomstgericht: Door deel te nemen aan de balancerende energiemarkt draagt u bij aan de voorzieningszekerheid en daarmee aan het welslagen van de energietransitie.

Geaggregeerde installaties

16 769KW4/2023

Capaciteit in netwerk

13 500MW kw. 4 2023

Verbonden technologieën

17

Verhandelde elektriciteit

15.1TWh 2023

Medewerkers

338

Oprichting

2009Next Pool