Noodvermogen

Opbrengsten uit de verkoop van noodvermogen

Noodvermogen is een balanceringsreserveproduct dat gebruikt wordt in kritieke situaties waarbij andere vormen van balanceringsreserve ontoereikend zijn. Het is een vooraf gecontracteerde vorm van vermogen, welke binnen 15 minuten volledig beschikbaar moet zijn om gedurende minuten tot uren de netfrequentie te ondersteunen. Dit noodvermogen kan op- of afregelend zijn, om respectievelijk de netfrequentie te verhogen of verlagen. Er zijn flexibele installaties nodig voor de levering van noodvermogen, omdat in korte tijd een groot vermogen op- of afgeregeld moet kunnen worden. Door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld uw WKK, biogasmotor of stuurbaar industrieel proces, kunt u dankzij noodvermogen een additionele bron van inkomsten genereren zonder uw bedrijfsvoering erg te beïnvloeden.

Soorten noodvermogen

Opregelend Noodvermogen

Opregelend vermogen is nodig wanneer er een tekort is in het Nederlandse elektriciteitsnet. Het kan geleverd worden door productie-installaties die hun vermogen kunnen verhogen, of door sites die hun afname kunnen reduceren. Installaties die bijvoorbeeld dit noodvermogen kunnen leveren zijn noodstroomaggregaten, warmte-krachtkoppelingen (WKKs) of biogasmotoren die niet op vol vermogen draaien, flexibele belichting van tuinders, energie-intensieve industriële processen of accu’s.

Afregelend Noodvermogen

Afregelend noodvermogen is nodig als er een overschot is in het net. Hiervoor zijn installaties of processen nodig die tijdelijk deze extra energie kunnen verbruiken of opslaan, of hun productie van energie kunnen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn warmte-krachtkoppelingen (WKKs) of biogasmotoren die op vol vermogen draaien, of industriële processen die doorgaans niet op piekvermogen draaien.

Een activatie van noodvermogen komt nauwelijks voor. Zo activeerde Tennet in 2017 35 keer noodvermogen, waarbij de duur van deze aanvragen meestal tussen de 15 minuten en 1,5 uur was. De impact op een installatie en gerelateerde bedrijfsprocessen is dus beperkt. Als uw site een vaste hoeveelheid flexibel vermogen beschikbaar heeft voor een volledige maand, dan is noodvermogen een uitgelezen product voor u. Als u sporadisch flexibel vermogen beschikbaar heeft, zijn de vrije biedingen van Reservevermogen een alternatief.

Voor het leveren van dit noodvermogen zijn flexibele installaties nodig, welke gedurende piekmomenten beschikbaar zijn om een korte tijd vermogen te leveren of onttrekken. Daarnaast stelt Tennet een aantal eisen aan leveranciers van noodvermogen. Een van de voorwaarden is een minimale capaciteit van 20 MW, welke vaak niet door individuele installaties gehaald kan worden. In dit geval kan uw installatie alsnog bijdragen aan de stabiliteit van het net, door uw installatie aan te sluiten bij de reeds bestaande pool van installaties in Nederland.

Laat u vrijblijvend adviseren

Hoe Next Kraftwerke uw noodvermogen op de markt brengt

Overview noodvermogen Productvereisten Connectie met de VPP Tennet aanbesteding Inkomsten
Overview noodvermogen

Noodvermogen is een balanceringsreserve welke gebruikt wordt in kritieke situaties waarbij andere vormen van balanceringsreserve ontoereikend zijn. Het is een vooraf gecontracteerde vorm van vermogen, welke binnen 15 minuten volledig beschikbaar moet zijn en gedurende minuten tot uren de netfrequentie moet ondersteunen. Dit noodvermogen kan op- of afregelend zijn, om respectievelijk een tekort of overschot in het Nederlandse net weg te werken. Door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld uw WKK, kunt u door het leveren van noodvermogen een additionele bron van inkomsten genereren, zonder extra werk te verrichten.
Productvereisten

Netbeheerder Tennet legt enkele vereisten op aan leveranciers van noodvermogen. Zo is een minimaal vermogen van 20 MW vereist om mee te bieden in de aanbesteding van noodvermogen. Bij Next Kraftwerke kan u reeds instappen met een stuurbaar vermogen van 100 kW, door deel te worden van de Next Pool. Het bestuurbaar vermogen dient binnen 15 minuten volledig geactiveerd te kunnen worden voor minstens 75 minuten. Na elke activatie moet meetdata van elke installatie aan Tennet verstrekt worden. Noodvermogen kan in opwaartse of neerwaartse richting aangeboden worden.
Connectie met de VPP

We sluiten uw installatie aan op de virtuele energiecentrale via een betrouwbare en geteste mobiele infrastructuur voor gegevensuitwisseling. De verbinding wordt tot stand gebracht via een VPN (Virtual Private Network) met versleuteling volgens de protocollen IEC 60870-5-104 of Modbus TCP. Om uw eenheid aan te sluiten, maken we gebruik van de aanwezige protocolinterface of onze eigen interface: de Next Box.
Tennet aanbesteding

Tennet besteedt noodvermogen aan in biedingen waar alle marktpartijen die voldoen aan de minimale productvoorwaarden kunnen deelnemen. Deze worden op kwartaal- en maandbasis georganiseerd waarbij Tennet de aanbieders selecteert op basis van de merit order. Geselecteerde marktpartijen krijgen de geboden prijs uitbetaald, waarbij men spreekt van paid-as-bid. Een groter aangeboden volume resulteert in betere marktpositie. Daarom is het voordelig om deel te worden van een pool, bijvoorbeeld bij Next Kraftwerke.
Inkomsten

Noodvermogen kan een mooie bron van inkomen vormen voor uw installatie of site. In 2021 liggen de vergoedingen voor opwaarts vermogen rond 5 euro per MW per uur, voor neerwaarts rond 2,5 euro per MW per uur. Op jaarbasis komt dit dus neer op een inkomen van ongeveer 21.000 tot 115.000 euro per MW.

Dit inkomen bestaat uit een beschikbaarheidsvergoeding, welke ten alle tijden betaald zal worden, maar ook een extra vergoeding als er sprake is van een activatie. Hiermee worden de kosten voor de activatie vergoed. In het geval van een noodstroomdiesel is dit bijvoorbeeld een vergoeding voor de diesel die verbruikt wordt.

Wij zijn uw partner voor de verkoop van noodvermogen

Bij Next Kraftwerke is persoonlijk contact met u het belangrijkste voor ons. Wij kijken samen met u hoe we uw flexibiliteit zo hoog mogelijk kunnen laten renderen. Samen met ons advies- en klantenserviceteam zorgen onze ingenieurs, technici en distributeurs ervoor dat de inzet van uw installatie in de balanceringsreservemarkten een succes wordt.

Feiten en cijfers

190
 
Medewerkers
10
 
Kantoren
627,7
Mio Euro 
Sales
2018
10531
 
Geaggregeerde installaties
Next Pool
8526
MW 
Capaciteit in netwerk
Next Pool
2009
 
Oprichting

Vraag een offerte aan

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend gesprek - of bel ons op +31 (85) 0090590.